Skip to main content

Ste zamestnaní v Nemecku? Máte dieťa a spĺňate aj ďalšie legislatívne požiadavky vyplývajúce z príslušných nemeckých právnych predpisov? Tak môžete mať nárok na vyplácanie rodinných prídavkov na deti (Kindergeld). V aktuálnom článku si povieme viac o tomto peňažnom príspevku, kto má ňaň nárok a aké ďalšie podmienky je potrebné splniť na jeho získanie.

Čo je Kindergeld?

Rodinný prídavok na dieťa (Kindergeld) nie je sociálnou dávkou podľa predpisov v oblasti sociálneho poistenia. V praxi ide o peňažný príspevok vyplácaný na dieťa zo samostatných rodinných fondov (Familienkasse). Nárok na rodinné prídavky na deti z Nemecka má rodič dieťaťa hneď po jeho narodení, ešte predtým je však potrebné písomne požiadať o jeho uplatnenie na príslušnom úrade a predpísanom tlačive. K tlačivám je potrebné priložiť zákonom predpísané doklady preukazujúce splnenie podmienok požadovaných na vznik nárok na príspevok.

Kto má nárok na rodinné prídavky na dieťa v Nemecku?

Nárok na poberanie rodinných prídavkov v Nemecku má každý, kto pracuje ako zamestnanec v Nemecku a narodilo sa mu dieťa. Pri uplatnení nároku na výplatu príspevku však musí žiadateľ splniť aj ďalšie legislatívne požiadavky. Zamestnanec, ktorý sa chce uchádzať o Kindergeld, musí byť zároveň povinne sociálne poistený v Nemecku a musí byť aj nemeckým daňovým rezidentom.

rodinne pridavky na deti z nemecka

tip

TIP: Nárok na poberanie rodinných prídavkov na dieťa (Kindergeld) v Nemecku vzniká aj zamestnancom, ktorí sú v rámci svojich pracovných povinnosti a pracovnej náplne vyslaní na prácu do Nemecka, ako aj živnostníkom, ktorí sú zároveň daňovými rezidentmi v krajine.


Žiadosť o rodinné prídavky na dieťa v Nemecku

Žiadosť o získanie peňažného príspevku Kindergeld je potrebné podať písomne v rámci zákonom predpísaného procesu. Ďalej je potrebné priložiť k nej všetky požadované prílohy preukazujúce splnenie legislatívnych požiadaviek. Zdá sa vám celý postup komplikovaný a administratívne náročný? Prípadne ste limitovaný jazykovou bariérou či nedostatkom času, radi vybavíme celú žiadosť za vás. Stačí, keď vyplníte jednoduchý online formulár nachádzajúci sa na pravej strane našej webovej stránke a my vám obratom odošleme osobný dotazník potrebný na riadne vyplnenie a podanie žiadosti.

V tomto kroku vám zároveň zašleme zoznam požadovaných príloh, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o príspevok. Po zaslaní dokladov vybavíme všetky ostatné kroky v ustanovenom legislatívnom procese za vás.


tip

TIP: Ak poberáte rodinné prídavky na deti na Slovensku alebo v Českej republike, táto suma sa odpočítava od vypočítanej a nárokovanej sumy rodinných prídavkov v Nemecku. To znamená, že nedostanete celú nárokovateľnú sumu príspevku na Slovensku / v Čechách aj v Nemecku. K už poberaným príspevkom na Slovensku alebo v Českej republike získate ešte časť sumy nárokovateľnej v Nemecku.