Skip to main content

Pojem rodinný príspevok alebo „rodinné štipendium“ sa vo všeobecnosti definuje ako pravidelná dávka vyplácaná rodinám, väčšinou matkám. Často sú k dispozícii rodinám žijúcim pod hranicou chudoby, pričom niektoré z nich poskytujú starostlivosť o malé deti.

Vláda poskytuje prídavok na dieťa na každé dieťa do 18 rokov v rodine. Príspevok sa vypočítava na základe príjmu rodiny.

Niekedy môže dôjsť k sporom o to, ako sa majú prídavky rozdeliť medzi členov rodiny. Bolo však rozhodnuté, že prídavky by sa mali poskytovať na základe počtu detí v rodine a tieto prídavky by nemali závisieť od veku detí. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa preto odvolalo proti rozhodnutiu Ústavného súdu SR. Ústavný súd rozhodol, že nárok na príspevok, ktorý sa vypočítava na základe príjmu, by mali mať aj osoby staršie ako 65 rokov.

Podľa pôvodného návrhu mali mať obyvatelia starší ako 65 rokov nárok na príspevkové dávky alebo nepríspevkové dávky. Niektoré z nich sú v súčasnosti výhodnejšie ako sociálne prídavky na deti. Preto sa niektorí poslanci domnievali, že starší ľudia nie sú diskriminovaní, keďže majú prístup k iným formám pomoci od vlády.

Ako požiadať o rodinné prídavky

Rodinný príspevok sa vypočítava na základe rodinného príjmu. Ak sa nachádzate pod hranicou chudoby alebo máte v rodine deti mladšie ako 18 rokov, môžete mať naň nárok. Príspevok sa zvyčajne vypláca každé dva mesiace a jeho výška sa líši v závislosti od toho, koľko detí vo vašej domácnosti má naň nárok.

Žiadosť o rodinné prídavky

Ak chcete požiadať o príspevok, vyplňte formulár SA1A („Žiadosť o príspevok na dieťa/mladého človeka) – bezplatná telefónna linka 02/ 2046 0000 alebo ktorákoľvek pobočka ministerstva sociálnych vecí a rodiny. Budete musieť uviesť informácie o počte osôb žijúcich v domácnosti, ich veku a vzájomnom vzťahu, hrubom osobnom príjme, čistom osobnom príjme pred odpočítaním atď. V prípade nesúhlasu sa môžete obrátiť so sťažnosťou na ministerstvo sociálnych vecí a rodiny. V tomto prípade nezávislý úradník preskúma vašu situáciu ako celok a rozhodne, či by sa platba mala zvýšiť alebo znížiť.

Ak s týmto rozhodnutím nesúhlasíte, máte 30 dní na podanie odvolania. Musíte tak urobiť na miestnom úrade pre sociálne veci a pomoc rodine. Ak nie ste spokojní s výsledkom tohto konania, môžete sa opäť obrátiť o pomoc priamo na regionálnu odvolaciu radu.

Nezabudnite

Pravidelne si kontrolujte bankové výpisy, aby ste vedeli, koľko peňazí sa vypláca z prostriedkov rodinných prídavkov všetkým, ktorí na ne majú nárok – vrátane vás! Je tiež dôležité, aby každý v domácnosti vie o svojom nároku na tieto príspevky, ak sa nevyplácajú, napr. ak ste sa presťahovali k inej rodine.

Rodinné príspevky sa môžu vyplácať priamo na váš bankový alebo poštový účet. Ak uprednostňujete túto možnosť, vyplňte formulár žiadosti SA1B – bezplatná telefónna linka 02/ 2046 0000.

Zdroj obrázok: https://pixabay.com/