Skip to main content

Účtovníci a audítori pracujú s finančnými výkazmi podniku a zabezpečujú ich presnosť, aktuálnosť a súlad s rôznymi regulačnými normami. Aký je medzi nimi rozdiel?

Účtovníctvo

Okrem spomenutých úkonov existuje nespočetné množstvo ďalších povinností, ktoré môže účtovník vykonávať, ako napríklad vedenie účtovníctva, sledovanie výdavkov a príjmov, predpovedanie budúcich ziskov a peňažných tokov a príprava daňových priznaní. Účtovník môže byť samostatným zamestnancom spoločnosti alebo pracovať pre tretiu stranu, ktorú si podniky najímajú na vedenie účtovníctva a prípravu daní.

Účtovník je častou voľbou povolania pre tých, ktorí majú analytické myslenie a túžbu pracovať s podnikovými alebo personálnymi finančnými údajmi. Dobrý účtovník predovšetkým poskytuje hĺbkovú analýzu a presné výkazy o finančných záznamoch. Pracuje aj priamo s jednotlivcami pri kontrole finančných záznamov na účely podávania daňových priznaní pre jednotlivcov alebo podniky.

účtovnictvo

Audit

Audítori prichádzajú za účtovníkmi a overujú ich prácu. Skúmajú finančné výkazy pripravené účtovníkmi a zabezpečujú, aby presne vyjadrovali finančnú situáciu spoločnosti. Audítori overujú, či sú tieto účtovné uzávierky (najmä verejných spoločností, ktoré sa musia každoročne zverejňovať), zostavené v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami. 

Účtovníci sa môžu učiť z odborných znalostí audítora a zavádzať osvedčené postupy do svojej práce. Je dôležité, aby spolu audítori a účtovníci spolupracovali, aby dosiahli najlepší výsledok. 

zdroj: envato-elements.com