Skip to main content

Zákon o spravodlivých pracovných normách (Fair Labor Standards Act – FLSA) z roku 1938 bol vytvorený s cieľom chrániť pracovníkov a zaručiť im minimálnu mzdu. FLSA tiež stanovil maximálny počet hodín, ktoré môže pracovník odpracovať za týždeň. Zákon bol v roku 1961 zmenený a doplnený o ustanovenia o mzde za nadčasy. Zákon FLSA vznikol ako reakcia na zlé pracovné podmienky a nízke mzdy v tom čase. Pracovníci museli často pracovať dlhé hodiny za nízku mzdu. Boli tiež vystavení riziku úrazu v práci.

Zákon FLSA zaručuje pracovníkom minimálnu mzdu 7,25 USD za hodinu. Od zamestnávateľov sa tiež vyžaduje, aby platili nadčasy mzdy pre pracovníkov, ktorí pracujú viac ako 40 hodín týždenne. Sadzba za nadčasy je 1,5-násobok bežnej mzdy pracovníka.

Minimálna mzda

Minimálna mzda sa v priebehu rokov niekoľkokrát zvýšila. V roku 2015 bola zvýšená v priemere na 10,10 USD za hodinu. Do roku 2021 sa minimálna mzda zvýši v priemere na 12 USD za hodinu.

Súčasná federálna minimálna mzda je 7,25 USD na hodinu. Zákon o spravodlivej minimálnej mzde z roku 2007 ju zvýšil z 5,15 USD na hodinu na súčasnú výšku.

Štátne a miestne samosprávy môžu požadovať vyššiu minimálnu mzdu, ako je tá, ktorú stanovuje FLSA. V niektorých štátoch, ako napr. v Kalifornii, minimálna je mzda 10 USD alebo viac na hodinu.

Od roku 2015 má 29 štátov minimálnu mzdu vyššiu, ako je minimum FLSA. Z týchto 29 štátov 4 stanovili požadovanú minimálnu mzdu presne na rovnakej úrovni ako federálny zákon. Ostatných 25 štátov má vyššiu požiadavku.

Zložky minimálnej mzdy

Tieto zložky zahŕňajú nielen hodinovú minimálnu mzdu, ale aj mzdu za nadčasy a povinné prestávky. Minimálna mzda sa v priebehu rokov zvyšovala. Zvýšenie minimálnej mzdy je zvyčajne spôsobené tým, že federálna alebo štátna vláda zmení to, čo sa považuje za minimum, alebo ak nedôjde k zvýšeniu, životné náklady môžu zmeniť normy minimálnej mzdy.

Odvody zo mzdy

Niektoré štáty a mestá vyžadujú, aby zamestnávatelia platili odvody zo mzdy. Mzdové odvody sú poplatok, ktorý musí zamestnávateľ zaplatiť za verejnú pomoc poskytnutú pracovníkom, ktorí pre neho pracovali kedykoľvek v predchádzajúcich dvoch rokoch. Účelom odvodu je uhradiť štátnym a miestnym samosprávam náklady na poskytovanie takejto pomoci. Definícia „zamestnávateľa“ je veľmi široká a zahŕňa tých, ktorí zamestnávajú kvalifikovanú pracovnú silu, ako aj tých, ktorí zamestnávajú nekvalifikovanú pracovnú silu.

Vzorec použitý na výpočet výšky odvodu, ktorý musí zamestnávateľ zaplatiť, sa v jednotlivých miestach líši, ale môže predstavovať až tri percentá z hrubej odmeny každého pracovníka (mzda pred zdanením a zrážkami). Zamestnávatelia sú podľa zákona povinní tieto peniaze odviesť príslušnému štátnemu orgánu do štrnásť dní z odpočtu.

Minimálna mzda a zrážky zo mzdy zamestnancov sa v jednotlivých štátoch alebo mestách líšia podľa požiadaviek zákona. Mesto New York má od roku 2016 najvyššiu minimálnu mzdu v krajine, a to 15 USD na hodinu. Ostatné štáty, ako napr. v Kalifornii, majú minimálnu mzdu 10 USD na hodinu.

Zdroj obrázok: https://pixabay.com/