Žiadosť o prijatie do zamestnania

ziadost o prijatie do zamestnania

Stiahnite si žiadosť o prijatie do zamestnania TU.

Jozef Mrkvička, Moja ulica 123, 831 02 Bratislava

Firma, s.r.o.
Ulica firmy 2
811 01 Bratislava

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Na základe Vášho inzerátu na profesii, uverejneného dňa 11.10.2020 sa uchádzam o pracovnú pozíciu vedúceho pracovného tímu.

Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej spoločnosti ma oslovila. Z predchádzajúcich zamestnaní mám skúsenosti s prácou s počítačom. Plynule hovorím po anglicky a písmom ovládam nemecký jazyk. Ovládam strojopis a na úrovni používateľa prácu s PC – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet.

Mojimi výhodami sú spoľahlivosť, dochvíľnosť, komunikatívnosť a flexibilita.

Rád Vám doplním ďalšie potrebné informácie na osobnom pohovore. Za posúdenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

V Bratislave dňa: …………………..

Podpis: ……………………….

Prílohy: životopis, motivačný list

Summary
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Article Name
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Description
Žiadosť o prijatie do zamestnania si jednoducho stiahnete, upravíte a vytlačíte. Do 5 minút ho môžete odoslať budúcemu zamestnávateľovi.
Author
Publisher Name
uploading.sk
Publisher Logo

You Might Also Like