Skip to main content

Každé podnikanie je originálom, a to aj vtedy, ak ponúka produkty a služby, ktoré už na trhu existujú. Každý človek a každý podnikateľ je živým súborom a kompiláciou unikátnych skúseností a prežitkov, ktoré vkladá do všetkého, čoho je súčasťou. Tieto energie sú tak plne prítomné aj v jeho podnikaní a sú to presne tie ingrediencie, ktoré robia každé podnikanie jedinečným. Aj preto by každá marketingová stratégia mala byť vytvorená na mieru danému podnikaniu s ohľadom na všetky jeho špecifiká a ciele.

Správne nastavená marketingová stratégia má hlavu aj pätu

Aby bolo možné nastaviť realistické ciele v oblasti marketingu, je potrebné dôkladne poznať množstvo rôznych aspektov daného podnikania. Podnikatelia dnes majú k dispozícii veľký počet efektívnych marketingových nástrojov, ktoré dokážu pretaviť pripravenú marketingovú stratégiu do reálnych výsledkov. Pri príprave stratégie je však dôležité pochopiť aj skutočnosť, že každý marketingový nástroj nefunguje rovnako u všetkých podnikateľov. Vnútorné aj vonkajšie aspekty podniku alebo firmy sú vždy jedinečné a odrážajú potreby daného podnikania. Presne tieto potreby a špecifiká by preto vždy mala zohľadňovať aj marketingová stratégia firmy.

TIP: 

Digitálna agentúra Lighthouse Media Solutions pôsobí v oblasti digitálneho marketingu už viac, ako 9 rokov. Ako sami hovoria, každá verzia ich podnikania bola dobrá, ale tá posledná je najlepšia. Praktické skúsenosti v akejkoľvek oblasti sú dobrým základom budúceho rozvoja, môžu sa však stať aj jeho brzdou, ak nie sme dostatočne otvorení novým riešeniam. David Krumpár ponúka záujemcom kreatívne riešenia vytvorené na mieru každému podnikaniu, ktoré sú prispôsobené špecifikám daného podnikania.  

marketingove risenia

Beh na dlhé trate

Marketing je behom na dlhé trate. V praxi pritom platí, že aj keď nám prináša po nejakú dobu pozitívne výsledky, je potrebné ho neustále aktualizovať a prispôsobovať  prichádzajúcom trendom a aktuálnym požiadavkám na trhu. Nie je preto žiadnou výnimkou, že pôvodne úspešná marketingová stratégie po nejakom čase prestane fungovať. Nie je to však ani nič zlé, len pozvánka na nové preskúmanie svojho podnikania, potrieb zákazníkov a noviniek vo svete digitálu.


Foto: elements.envato.com