Skip to main content

Tím spoločnosti Crowe poskytuje profesionálne audítorské služby realizované v súlade s Medzinárodnými štandardmi, platnou slovenskou legislatívou a usmernenia vydanými Slovenskou komorou audítorov. Profesionálne realizovaný výkup bytov zase môže byť cestou von s ťaživej životnej situácie. Pomocnú ruku vám pritom podajú odborníci zo spoločnosti Nestor Capital, ktorí vás bezpečne a hladko prevedú celým realitným procesom. Oblasť e-commerce je komplexným segmentom a cestou úspechu pre mnohých podnikateľov. E-commerce audit pritom odhalí aktuálny stav digitálnej stopy a vytvorí priestor pre optimálne technické riešenie. Zároveň je vstupnou bránou pre kompletnú optimalizáciu procesov v tejto oblasti. 

Audit firiem na mieru každému podnikateľovi

Väčšina z nás oceňuje, keď si vybuduje spoluprácu s iným podnikateľom a nájde pritom u neho balík viacerých služieb pod jednou strechou. Takáto spolupráca buduje väčšiu dôveru medzi obomi participantmi obchodného vzťahu a šetrí čas aj finančné prostriedky objednávateľa. Spoločnosť Crowe ponúka záujemcom pod jednou strechou audit veľkej firmy a ďalšie služby:

• štatutárny audit individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok,

• audit a previerku skupinových balíkov podľa slovenských predpisov, IFRS a iných štandardov,

• mimoriadny audity, due dilligence, fúzie, akvizície a mnohé ďalšie služby v oblasti účtovníctva a auditov. 


Prečítajte si tiež: Bezpečný a pohodlný nákup online v overených eshopoch


Profesionálny výkup bytov rýchlo a bezpečne

Spoločnosť Nestor Capital pristupuje ku každému klientovi individuálne a berie na ohľad na jeho aktuálnu situáciu. Výkup bytov vykonáva vždy transparentne, pričom každý klient je najprv oboznámený s tým, ako bude celý proces prebiehať a je oslobodený od akýchkoľvek poplatkov, ktoré hradí firma. Výkup bytov vykonáva spoločnosť s ľudským prístupom, pričom berie do úvahy, že k tomuto riešeniu klienti väčšinou pristupujú vtedy, keď už žiadne iné a lepšie riešenie nie je k dispozícii.

Základnou prioritou týchto všetkých realitných procesov spoločnosti Nestor Capital je maximalizácia predajnej ceny, aj keď  cena nehnuteľnosti vo výkupe je vždy o niečo nižšia, ako cena nehnuteľnosti predávanej za bežných trhových podmienok. Výkup bytov však vždy vykonáva tak, aby bol klient spokojný, rýchlo a bezpečne. Ak potrebujete predať byt v rámci služby výkupu, navštívte stránku spoločnosti a dohodnite si nezáväzné stretnutie, kde vám všetko podrobne vysvetlia. 

Audit E-commerce ako to celé prebieha

Prvým krokom je zadanie auditu, ktorý možno vykonať naprieč celou digitálnou stopou alebo pre určitú dohodnutú časť. Hneď na začiatku je potrebné zadefinovať si celkový rozsahu auditu, pričom obsahom tohto stretnutia je aj detailné predstavenie interných korporátnych procesov klienta, pretože ich pochopenie je pri auditu veľmi dôležité.

Samotná realizácia trvá približne dva týždne, závisí však od rozsahu a ďalších faktorov. Výstupom je komplexný dokument s konkrétnymi úlohami a odporúčaniam na zlepšenie, ktorý okrem toho obsahuje aj podklady, ako možno odporúčané zlepšenia otestovať v praxi a hodnotiť. David Krumpar je profesionál v oblasti e-commerce auditu, ktorý sa teší na spoluprácu s vami.


Zdroj: elements.envato.com