Skip to main content

Kraniosakrálna terapia je základným prvkom osteopatie. Ľudský organizmus má úžasné schopnosti regenerácie, niekedy mu však treba trošku pomôcť. Osteopatia je uznávaná vedná disciplína, ktorá sa používa ako jedna z možností regenerácie tela v mnohých vyspelých krajinách. Pri kraniosakrálnej terapii pracuje terapeut s kraniálnym systémom v ľudskom organizme a jemnými dotykmi aplikuje krano-sakrálnu terapiu. 

Holistický prístup

Naša psychika má priamy vplyv na fyzický stav organizmu a preto je súčasťou tejto terapie aj konzultácia o ťažkostiach a problémoch klienta, ako aj získavanie informácií o predchádzajúcich úrazoch, invazívnych operačných zákrokoch a iných traumatických životných situáciách klienta. Vďaka tomu možno aplikovať ošetrenie s konkrétnym zámerom a zvýšiť tak jeho účinnosť. Kraniosakrálna terapia je bezpečná a niekedy sa pri nej aplikuje aj odmotanie, tzv. unwinding. Odmotanie dolnej končatiny alebo hlavy podporuje celkové pôsobenie terapie a práca s kranio sakrálnym telesným systémom je ešte hlbšia. 

osteopatia

Čo je kraniosakrálna terapia?

Čo je kraniosakrálna terapia – Osteopatia je celostná metóda, ktorej základným prvkom je kraniosakrálna terapia (kranio = hlava a sakrum = krížová kosť). Kraniosakrálny systém je fyziologický proces, ktorý prebieha v každom živom organizme s mozgom a miechou. Tento systém má významný vplyv na činnosť mozgu, na celkový pocit z nášho bytia, motorické funkcie aj emočný stav. Kraniosakrálna metóda je holistická, neinvazívna a s dlhodobým efektom, čo však závisí aj od stavu každého človeka. Kraniosakrálna metóda zvyšuje kvalitu života aj bez liekov, pričom ide prirodzený spôsob regenerácie organizmu. 


S rozvojom nášho vedomia sa nám otvárajú mnohé nové pohľady na všetky životné situácie a spôsoby pomoci na všetkých úrovniach. Ak vás kraniosakrálna terapia priviedla na tieto riadky a chceli by ste o nej vedieť viac, kontaktujte pani Moniku Špankovú, Ymonmassage.

masaz krku

Zdroj: elements.envato.com