Skip to main content

Preklad článku z The Verge:

UK Online Safety Act: Ofcom a smernice o nezákonných škodách

Úvod

V tomto článku sa dozviete o UK Online Safety Act a smerniciach Ofcom o nezákonných škodách. Preskúmajte túto správu a zistite viac o tom, ako tieto pravidlá a smernice sú súčasťou snáh Úradu pre komunikácie (Ofcom) v boji proti škodlivému obsahu a zlepšení online bezpečnosti.

UK Online Safety Act (Zákon o bezpečnosti online podnikania)

UK Online Safety Act je nový zákon, ktorým sa v Spojenom kráľovstve posilňuje ochrana online prostredia. Tento zákon ukladá zodpovednosť za zamedzenie škodlivého obsahu a nezákonného správania online platformám a stanovuje povinnosti, ktoré majú tieto platformy splniť.

Smernice o nezákonných škodách

Ofcom, regulátorský orgán pre komunikácie v UK, vypracoval smernice, ktoré určujú, aké formy obsahu sú zaradené do kategórie nezákonných škôd. Tieto smernice pomáhajú presne definovať obsah, ktorý by mal byť odstránený z online platformy a ktorý by mal byť hlásený príslušným orgánom.

Záver

UK Online Safety Act a smernice Ofcom o nezákonných škodách sú kľúčové nástroje v boji proti škodlivému obsahu a zlepšení online bezpečnosti v Spojenom kráľovstve. Sledujte, ako ukončovanie zákonu a implementácia týchto smerníc pomáhajú ochraňovať používateľov online a zlepšovať prostredie pre všetkých. Budujte bezpečný a ochranný online svet pomocou opatrení UK Online Safety Act a smerníc Ofcom.