Skip to main content

Preklad článku z The Verge:

Sundar Pichai bude vypovedať vo veci Epic Games proti Google

Úvod

V tomto článku sa dozviete, že generálny riaditeľ spoločnosti Google, Sundar Pichai, bude vypovedať vo veci súdneho sporu medzi Epic Games a Google. Preskúmajte túto správu a zistite viac o tom, čo sa očakáva z tohto vypočutia.

Spor medzi Epic Games a Google

Spoločnosť Epic Games podala žalobu proti Google kvôli údajnému porušeniu hospodárskej súťaže vo vzťahu k obchodu so zákazníkmi Play Store. Google bol obvinený z toho, že uplatňuje nepriaznivé obchodné podmienky, ktoré sú v rozpore s požiadavkami hospodárskej súťaže. Toto súdne vypočutie bude dôležitým momentom v tejto právnej bitke.

Vypovedanie Sundara Pichaiho

Sundar Pichai, generálny riaditeľ spoločnosti Google, bude svedčiť v rámci tohto súdneho sporu. Očakáva sa, že Pichaiho výpoveď sa zameria na podnikanie spoločnosti Google, obchodné praktiky a dodatočné detaily týkajúce sa tohto konkrétneho prípadu. Vypočutie generálneho riaditeľa spoločnosti Google bude mať veľký vplyv na výsledok tohto sporu.

Záver

Sundar Pichai, generálny riaditeľ spoločnosti Google, bude vypovedať vo veci súdneho sporu medzi Epic Games a Google. Sledujte tento prípad a vypočutie, keďže má dôležitý vplyv na budúcnosť obchodných podmienok a hospodárskej súťaže v oblasti mobilných aplikácií. Sledujte ďalší vývoj tejto právnej bitky a jej dôsledky na celý technologický priemysel.