Skip to main content

Drevospracujúci priemysel je dôležitou súčasťou hospodárstva našej krajiny. Je sústredený v oblastiach, kde sa intenzívne ťaží a spracováva drevo na rôzne účely. Veľké drevospracujúce podniky používajú moderné strojové zariadenia na zabezpečenie celkovej efektívnosti výroby. Pomerne veľké zastúpenie však majú aj malé podniky nachádzajúce sa vo vidieckych oblastiach. Zamerali sme sa na ich možnosti napredovať s modernejším vybavením.

Drevospracujúci priemysel sa delí na spoločnosti rôznych veľkostí, pričom najmenšie zamestnávajú do 10 ľudí a najväčšie majú stovky zamestnancov. Napriek rozdielnej veľkosti sa všetky podniky stretávajú s určitými problémami. Tie sú spôsobené predovšetkým nedostatkom finančných prostriedkov na investície do nových strojov, čo vedie k zastaraným zariadeniam a nízkej efektívnosti.

podnik pracujuci s drevom

Mohlo by vás zaujímať: V čom spočívajú hlavné zásady prediktívnej údržby pri elektromotoroch?


Trojfázové elektromotory pre stredné a veľké podniky

Ak sa pozrieme na strojové zariadenia veľkých podnikov, drvivá väčšina z nich používa trojfázové elektromotory na pohon rôznych zariadení, od píl a drvičov až po dopravné pásy. Trojfázové elektromotory môžu pri správnom nastavení pracovať veľmi efektívne, čo pomáha stredným a veľkým drevospracujúcim podnikom ušetriť veľa peňazí.

Kompletné pohonné zariadenia pre drevospracujúci priemysel, ale aj pre všetky ostatné odvetvia nájdete v ponuke spoločnosti VYBO Electric, jedného z najväčších dodávateľov elektromotorov v Európe. Stroje tejto spoločnosti sú efektívne a pomáhajú týmto podnikom fungovať bez problémov.


Zdroj foto: elements.envato.com