Skip to main content

Štát podporuje 5G sieť aj v tuneloch: Vyšší štandard pre cestujúcich

Komunikácia bez obmedzení: 5G pokrytie v nových tuneloch

V nových dopravných túneloch sa môžu cestujúci tešiť na silnejší mobilný signál. Štát v spolupráci s operátormi chce zabezpečiť, aby bol dostupný nielen tradičný mobilný signál, ale rovnako aj pokročilá 5G technológia. To je ďalším krokom k modernizácii infraštruktúry a zvyšovaniu komfortu pre občanov.

Vytváranie podmienok pre rozvoj 5G siete

Štátne orgány pracujú na vytvorení optimálnych podmienok pre rozvoj 5G sietí. Tento záväzok zahŕňa nielen mestské oblasti, ale aj tunely a iné menej dostupné lokality. Cieľom je poskytnúť občanom nepretržitú a rýchlu mobilnú konektivitu, či už ide o hovory alebo pripojenie na internet počas cestovania.

5G siete ako standard pre budúce projekty

Pri plánovaní nových infraštruktúrnych projektov sa už počíta s integráciou 5G sietí. Spolupráca medzi štátom a operátormi je kľúčová v procese zavádzania tohto štandardu. Rozšírenie 5G siete prináša množstvo výhod, od vyššej prenosovej rýchlosti až po nižšiu odozvu, čo je zvlášť dôležité pre nové technológie ako autonómne vozidlá či internet vecí (IoT).

Na ceste do budúcnosti: Štát a operátori spolupracujú na rozvoji 5G sietí

Zavedením 5G sietí v tuneloch sa Slovensko posúva bližšie k technologickej špičke v oblasti telekomunikácií. Tento rozvoj je súčasťou širšej stratégie posilnenia infraštruktúrneho zázemia krajiny a ponúkania najnovších technologických vymožeností občanom aj návštevníkom počas ich cestovania.