Skip to main content

Preklad článku z The Verge:

Apple obvinený z diskriminácie pri nákupe pracovných povolení

Úvod

V tomto článku sa dozviete, že spoločnosť Apple bola obvinená z diskriminačnej praxe pri nákupe pracovných povolení. Preskúmajte túto správu a zistite viac o tom, aké obvinenia boli vznesené voči tejto technologickej spoločnosti.

Obvinenia o diskriminácii

Spoločnosť Apple čelila obvineniam o diskriminácii pri nákupe pracovných povolení zo strany Ministerstva spravodlivosti (DOJ). DOJ tvrdí, že Apple uplatňuje diskriminačnú prax pri zamestnávaní cudzincov a obmedzuje príležitosti pre amerických pracovníkov. Toto obvinenie ukazuje na vážny problém, ktorému čelia veľké technologické spoločnosti.

Právne kroky

Ministerstvo spravodlivosti rozhodlo podať žalobu proti spoločnosti Apple v súvislosti s týmito obvineniami o diskriminácii. DOJ sa domnieva, že politiky spoločnosti Apple uprednostňujú cudzincov a obmedzujú možnosti zamestnávania a profesionálneho rastu pre amerických pracovníkov. Súdny proces bude sledovaný s veľkým záujmom, keďže to môže mať dôsledky nielen pre spoločnosť Apple, ale aj pre celý technologický priemysel.

Záver

Spoločnosť Apple je obvinená z diskriminácie pri nákupe pracovných povolení zo strany DOJ. Tieto obvinenia ukazujú na závažný problém diskriminácie v technologickom sektore a ich dôsledky sa budú preskúmať v rámci súdneho procesu. Sledujte ďalší vývoj tohto prípadu na pohnuté pole zamestnávania a rovnakých príležitostí v technologickom priemysle.