Skip to main content

Slovensko podporuje návrh na digitálny euro

Fakt, ktorý zaujme: Vedeli ste, že digitálna mena môže zefektívniť platobný systém a zároveň znížiť náklady na platby? Slovensko to berie na vedomie a podporuje návrh Európskej centrálnej banky na vytvorenie digitálneho eura ako doplnka k hotovosti.

Sumár článku

Slovensko vyslovilo podporu návrhu Európskej centrálnej banky (ECB) na vytvorenie digitálneho eura. Cieľom tohto návrhu je doplniť súčasný systém hotovosti a nielen ho nahradiť. Slovenská národná banka uvádza, že digitálne euro by malo byť prístupné pre všetkých občanov a podniky EÚ, a malo by zabezpečiť bezpečnosť a efektivitu platieb v digitálnom svete, pričom by bolo zabezpečené ochranou súkromia a robustnou kybernetickou bezpečnosťou.

Otázky na zamyslenie

Aká bude potenciálna hodnota digitálneho eura? Ako to ovplyvní ekonomiku Slovenska a EÚ? Aké výzvy prinesie zavedenie digitálneho eura a ako sa môže vyriešiť otázka kybernetickej bezpečnosti