Skip to main content

Preklad článku z The Verge:

SAG-AFTRA schvaľuje dohodu o štrajku hercov týkajúcu sa zisku zo streamovania a umelej inteligencie

Úvod

V tomto článku sa dozviete viac o dohode o štrajku hercov schválenej SAG-AFTRA, ktorá sa týka zisku zo streamovania a použitia umelej inteligencie. Preskúmajte túto správu a zistite viac o tom, čo znamená táto dohoda pre hercov a priemysel.

Dohoda o zisky zo streamovania

SAG-AFTRA, profesný zväz hercov a filmových umelcov v Spojených štátoch, schválila dohodu týkajúcu sa zisku zo streamovania. Táto dohoda zabezpečuje, že herci budú spravodlivo kompenzovaní za svoje diela, ktoré sú distribuované cez streamovacie platformy, vrátane filmov a seriálov. To znamená, že herci budú mať spravodlivý podiel na zisku, ktorý sa generuje prostredníctvom streamovania ich prác.

Použitie umelej inteligencie

Dohoda tiež zahŕňa použitie umelej inteligencie (AI) v tvorbe diel. SAG-AFTRA ustanovuje pravidlá a smernice pre využitie AI v produkčnom procese, aby chránila práva a záujmy hercov. Týmto spôsobom sa zabezpečuje, že herci sú riadne identifikovaní a kompenzovaní za použitie ich tvárí alebo hlasu v umelej inteligencii.

Záver

Schválená dohoda o štrajku hercov týkajúca sa zisku zo streamovania a umelej inteligencie má veľký význam pre hercov a priemysel ako celok. Sledujte implementáciu tejto dohody a jej dopady na práva hercov a využitie umelej inteligencie v produkčnom procese. Buďte pripravení na spravodlivejšie a vyváženejšie podmienky pre hercov v digitálnom veku.