Skip to main content

Preklad článku z The Verge:

SAG-AFTRA a AMPTP: Vyjednávanie o umelom inteligentoftvéreniach a právach hercov

Úvod

V tomto článku sa dozviete o vyjednávaniach medzi odborom hercov SAG-AFTRA a Alianciou producentov filmu a televízie (AMPTP) v súvislosti s použitím umelou inteligenciou pre zobrazovanie hercov. Preskúmajte tieto vyjednávania a zistite viac o právach hercov v súvislosti s využitím ich podobizní vo filmoch a ďalších médiách.

Vyjednávanie o umelom inteligentoftvéreniach

SAG-AFTRA a AMPTP vedú rokovania o využití umelou inteligenciou na vyhotovenie podobizní hercov bez ich vedomia alebo súhlasu. Tieto vyjednávania sa týkajú otázok súvisiacich s autorskými právami, slobodou prejavu a ochranou súkromia hercov. Odbor hercov sa snaží zabezpečiť primeranú kontrolu a ochranu práv hercov vzhľadom na rýchly rozvoj AI technológií.

Práva hercov a rozhodujúci faktory

Vyjednávania sa sústreďujú na zabezpečenie práv hercov v súvislosti s použitím ich podobizní pomocou umelou inteligenciou. Rôzne faktory, ako autorské práva, práva na obraz, práva na súkromie a slobodu prejavu, majú vplyv na postavenie hercov v tomto kontexte. Herectvo a použitie AI technológií si vyžadujú primeranú rovnováhu medzi ochranou práv a umožnením kreativity a inovácie.

Záver

Vyjednávania medzi SAG-AFTRA a AMPTP sú kľúčovými v snahe zabezpečiť práva hercov v súvislosti s použitím umelou inteligenciou a ich podobizní. Je dôležité sledovať výsledky týchto rokovaní a zistiť, aké opatrenia budú prijaté na ochranu práv a slobôd hercov v digitálnom a technologicky pokročilom prostredí.