Skip to main content

Preklad článku z The Verge:

Reddit: Testovanie platformy pre vývojárov a doplnky

Úvod

V tomto článku sa dozviete o testovaní platformy pre vývojárov a doplnky na populárnej sociálnej sieti Reddit. Preskúmajte tieto novinky a zistite, ako by mohli umožniť väčšiu kreativitu a prispieť k rozšíreniu funkcií na Reddite.

Platforma pre vývojárov na Reddite

Reddit plánuje zaviesť platformu, ktorá umožní vývojárom vytvárať nové funkcionality a doplnky pre tento sociálny médiálny portál. Táto platforma by mohla otvoriť dvere pre nové nástroje, aplikácie a rozšírenia, ktoré prinesú vylepšené používateľské skúsenosti a možnosti na Reddite.

Testovanie doplnkov na Reddite

Reddit tiež testuje možnosť pridávania doplnkov do jeho rozhrania, čo umožní používateľom prispôsobiť si svoje prostredie a vzhľad Redditu. Tieto doplnky môžu zahŕňať nové nástroje, tematické rozhrania a ďalšie možnosti personalizácie. Cieľom je poskytnúť používateľom väčšiu kontrolu a prispôsobiť Reddita ich individuálnym preferenciám.

Záver

Reddit testuje novú platformu pre vývojárov a možnosť pridávania doplnkov, čo môže priniesť inovácie a rozšíriť možnosti na tejto sociálnej sieti. Sledujte pokrok týchto testov a očakávajte nové funkcionality a personalizačné možnosti na Reddite. Používatelia budú mať príležitosť vytvoriť si vlastné, špeciálne prostredie a prispieť k rozširovaniu Reddit komunity.