Skip to main content

Každý človek má právo cítiť sa na pracovisku dôstojne, bez ohľadu na jeho vek, rod, náboženstvo či sexuálnu orientáciu. Bohužiaľ, diskriminácia na pracovisku je naďalej úskalím, ktoré ohrozuje zdravé a inkluzívne pracovné prostredie. Spolu môžeme túto dynamiku zmeniť!

Obsah

Čo je diskriminácia na pracovisku

Ako rozpoznať a bojovať proti diskriminácii na pracovisku

Pracovné právne riešenia pre obeť diskriminácie

Dôležitosť rovnosti a spravodlivosti na pracovisku

Čo je diskriminácia na pracovisku

Diskriminácia na pracovisku predstavuje akýkoľvek škodlivý postoj, ktorý je systematicky uplatňovaný na zamestnancov na základe ich pohlavia, veku, sexuálnej orientácie, náboženského presvedčenia či etnického pôvodu.

Ako rozpoznať a bojovať proti diskriminácii na pracovisku

Diskriminácia sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi a ľudia zvyknú hľadať riešenie v boji proti diskriminácii na pracovisku, no musíme najprv vedieť, aké sú jej prejavy. Sú to napríklad nerovnosť na pracovisku, diskriminácia na základe veku, sexizmus či rasová diskriminácia. Všetko začína vzdelávaním sa a získaním povedomia o tejto problematike.

Pracovné právne riešenia pre obeť diskriminácie

Pracovné právo poskytuje rôzne nástroje a prostriedky ochrany pred diskrimináciou. Ak sa cítite byť obeťou diskriminácie, je dôležité, aby ste sa rýchlo obrátili na príslušné orgány alebo na právneho zástupcu.

Dôležitosť rovnosti a spravodlivosti na pracovisku

Diskriminácia vo firmách je nielen nemorálna, ale aj kontraproduktívna. Rovnosť na pracovisku je základom pre vytváranie harmonického, produktívneho a vzájomne rešpektujúceho pracovného prostredia.

Záver

Diskriminácia na pracovisku je závažný problém, ktorému možno čeliť. Ako pracovníci, zamestnávatelia alebo ako spoločnosť musíme spoločne zasiahnuť a zmeniť to. Zmeňte to aj vy – kliknite na tu a dozviete sa viac o tom, ako sa môžete brániť proti diskriminácii na pracovisku.