Skip to main content

Drevospracujúci sektor hrá kľúčovú úlohu v ekonomike našej krajiny, a to najmä v oblastiach, kde je intenzívna ťažba a spracovanie dreva. Veľké drevospracujúce spoločnosti už využívajú najnovšie strojové zariadenia na maximalizáciu svojej produkčnej efektívnosti. Paralelne s nimi, tu máme aj malé podniky, najmä tie v rurálnych oblastiach, ktoré tiež tvoria významnú časť tohto sektora.

button-vybo

Naše poslanie je pomôcť týmto podnikom v modernizácii ich výrobných procesov prostredníctvom využívania našich kvalitných elektromotorov. Naše produkty sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivú a efektívnu prevádzku, ktorá podporí ich rast a úspech v tejto náročnej dobe.

Drevospracujúci priemysel sa delí na spoločnosti rôznych veľkostí, pričom najmenšie zamestnávajú do 10 ľudí a najväčšie majú stovky zamestnancov. Napriek rozdielnej veľkosti sa všetky podniky stretávajú s určitými problémami. Tie sú spôsobené predovšetkým nedostatkom finančných prostriedkov na investície do nových strojov, čo vedie k zastaraným zariadeniam a nízkej efektívnosti.

podnik pracujuci s drevom

Mohlo by vás zaujímať: Ako si vybrať správny frekvenčný menič pre vaše čerpadlo?


Trojfázové elektromotory pre stredné a veľké podniky

Ak sa pozrieme na strojové zariadenia veľkých podnikov, drvivá väčšina z nich používa trojfázové elektromotory na pohon rôznych zariadení, od píl a drvičov až po dopravné pásy. Trojfázové elektromotory môžu pri správnom nastavení pracovať veľmi efektívne, čo pomáha stredným a veľkým drevospracujúcim podnikom ušetriť veľa peňazí.

Kompletné pohonné zariadenia pre drevospracujúci priemysel, ale aj pre všetky ostatné odvetvia nájdete v ponuke spoločnosti VYBO Electric, jedného z najväčších dodávateľov elektromotorov v Európe. Stroje tejto spoločnosti sú efektívne a pomáhajú týmto podnikom fungovať bez problémov.


Zdroj foto: elements.envato.com