Skip to main content

Apple povolil volania cez Wi-Fi sieť a 4K aj v telekome

Fakt, ktorý zaujme: Vedeli ste, že volať cez Wi-Fi sieť a 4K môže zlepšiť kvalitu hovorov a umožniť využitie technológií v lokalitách s obmedzeným signálom? Apple nedávno povolil túto možnosť pre všetkých svojich používateľov.

Sumár článku

Apple nedávno sprístupnil funkciu volania cez Wi-Fi sieť a 4K pre používateľov na Slovensku. Táto funkcia umožňuje realizovať hovory a videohovory v HD kvalite v miestach, kde je obmedzený signál. Používatelia môžu túto funkciu zapnúť v nastaveniach svojich zariadení. Táto aktualizácia zlepšuje zážitok z volania cez internet a umožňuje používateľom vychutnať si kvalitu a spoľahlivosť, ktorú prináša Wi-Fi alebo 4K technológia.

Otázky na zamyslenie

Aký vplyv bude mať toto povolenie na zážitok používateľa? Ako môže táto nová funkcia ovplyvniť budúce inovácie vo volani? Aký môže byť význam pre mobilných operátorov?

Odpovede na otázky na zamyslenie

Toto povolenie by malo poskytnúť používateľom lepšiu kvalitu hovorov a pružnejšie možnosti pre pripojenie k internetu. Rovnako tak