Skip to main content

Orange postupuje s vypínaním 3G siete na Slovensku

V rámci technologického pokroku a modernizácie telekomunikačných sietí ohlásil operátor Orange plán na postupné vypínanie svojej 3G siete na území stredného Slovenska. Tento krok je súčasťou širšieho trendu vo svete telekomunikácií, kde poskytovatelia služieb posúvajú svoje zdroje smerom k rozvoju rýchlejších a efektívnejších 4G a 5G sietí.

Dôvody prechodu z 3G na pokročilejšie siete

Vypínanie 3G siete umožní operátorovi znovu alokovať zdroje do vylepšení existujúcich a budovania nových 4G a 5G sietí. Používatelia sa tak môžu tešiť na rýchlejšie pripojenie, lepšiu kvalitu volaní a výrazne rýchlejší prenos dát.

Harmonogram vypínania 3G siete Orange

Vypínanie 3G siete bude prebiehať v etapách, pričom prvé vypnutie sa týkalo približne 800 lokalít na strednom Slovensku. Orange poskytol harmonogram s presnými dátami a lokalitami, kde sa vypínanie uskutoční, aby zákazníci mohli byť vopred informovaní a pripravení.

Ako sa prispôsobiť na vypínanie 3G siete

Pre používateľov, ktorí v súčasnosti využívajú 3G sieť pre svoje mobilné zariadenia, je dôležité overiť si možnosti a dostupnosť 4G alebo 5G siete vo svojom okolí. Podľa odporúčaní operátora by zákazníci mali overiť kompatibilitu svojich zariadení s novšími sieťami a v prípade potreby zvážiť aktualizáciu hardvéru na zabezpečenie plynulého prechodu a nepretržitého pripojenia.

Orange zároveň zdôrazňuje, že migrácia na nové technológie je nevyhnutná pre pokračujúci rast a inováciu v oblasti mobilnej komunikácie. Prepínanie na 4G a 5G siete prinesie mnohé výhody nielen vo forme rýchlejšieho pripojenia, ale aj v lepšej kvalite služieb a rozširujúcich sa možností pre digitálnu ekonomiku a smart technológie.