Skip to main content

Orange rozširuje pokrytie 5G siete na ďalšie lokality na Slovensku

Rýchla a spoľahlivá 5G sieť prichádza do nových obcí

Operátor Orange pokračuje v expanzii svojej 5G siete a zákazníci sa môžu tešiť na rýchlejší internet v ďalších mestách a obciach. S novými lokalitami, ktoré boli práve zaradené do zoznamu pokrytia, sa 5G sieť stáva dostupnejšou pre väčší počet Slovákov po celej krajine.

Kde všade sa 5G sieť od Orange rozšírila?

Orange svoju sieť neustále vylepšuje a rozširuje. Medzi najnovšie oblasti patriace pod pokrytie 5G pripojenia sa radí niekoľko vybraných lokalít, kde zákazníci môžu očakávať vysokorýchlostné dátové služby s výrazne lepšími parametrami v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami mobilných sietí. Kompletný zoznam nových miest s 5G pokrytím je dostupný, aby sa každý mohol presvedčiť, či je jeho obec na zozname.

Aký vplyv má rozšírenie 5G siete na používateľov?

Rozšírenie 5G siete znamená pre používateľov nielen vyššie rýchlosti pri sťahovaní a odosielaní dát, ale prináša so sebou aj lepšiu odozvu siete a možnosť pripojenia väčšieho počtu zariadení naraz bez straty kvality spojenia. Pre mnohých môže byť príchod 5G signalizáciou digitálnej transformácie, ktorá otvára dvere pre inovácie v osobnom, ako aj profesionálnom živote.

Orange pokračuje v 5G expanzii: Nové obce súčasťou technologickej budúcnosti

S najnovším rozšírením pokrytia 5G siete sa Orange zaväzuje poskytovať vysoko kvalitné služby a zároveň akceleruje digitálny pokrok v regiónoch. Rozvoj 5G infraštruktúry je zásadným krokom k zabezpečeniu, že Slovensko zostane v súlade s globálnymi technologickými trendami a že jeho obyvatelia majú prístup k najmodernejším technológiám.