Skip to main content

Vo svete priemyslu existujú rôzne mechanizmy, ktoré ľudstvu zjednodušujú ich prácu. Medzi ne určite patria elektromotory, frekvenčné meniče či elektroprevodovky. O základných princípoch fungovania či využití elektroprevodoviek vo všeobecnosti sme už písali. Existujú však rôzne podkategórie prevodoviek, ktoré majú špecifické využitie a zloženie. Jednou z podkategórií sú práve čelné elektroprevodovky, ktorým venujeme tento článok.

Zloženie čelnej elektroprevodovky

čelná prevodovkaVäčšina prevodoviek je vyrobená z oceľových materiálov, ako je železo, hliník a mosadz, avšak čelné prevodovky môžu byť vyrobené aj z plastov, ako je polykarbonát alebo nylon. Orientácia zubov ozubených kolies hrá hlavnú úlohu v celkovej účinnosti, krútiacom momente a rýchlosti systému. Zubové prevodovky s priamym prevodom sa zvyčajne používajú v aplikáciách s nízkou rýchlosťou.Tieto prevodovky sú tichšie v prevádzke ako prevodovky s priamym ozubením a zvyčajne majú zlepšenú celkovú účinnosť. Pri aplikáciách s veľmi nízkou hlučnosťou sa môžu keramické kolesá nahradiť kovovými kolesami.

Medzi hlavné výhody čelných elektroprevodoviek patrí

Tieto zariadenia sú najbežnejším typom zariadení používaných v rôznych priemyselných odvetviach a mnohých aplikáciách. Vyznačujú sa veľmi jednoduchým, ale účinným dizajnom a ponúkajú veľa výhod. 

  • Čelné ozubené kolesá sú jednoduché komponenty, ktoré sa veľmi ľahko navrhujú a inštalujú do pohonných mechanizmov.
  • Sú veľmi jednoduché a sú ideálne pre obmedzené priestory.
  • Tieto prevody sú vhodné pre hnacie systémy, pretože majú vyššiu účinnosť prenosu sily.
  • Čelné ozubené koleso je vyrobené so zubami vytvorenými priamo a rovnobežne s osou ozubeného kolesa. Eliminácia akéhokoľvek problému axiálneho ťahu, ktorý umožňuje inštaláciu guľôčkových ložísk.
  • Čelné ozubené kolesá sú účinnejšie v porovnaní so skrutkovými kolesami rovnakej veľkosti.
  • Sú pomerne spoľahlivé a ponúkajú stálu rýchlosť.
  • Čelné súkolesia sa tiež považujú za súčasť pozitívneho prenosu, pretože nemajú žiadny sklz.

Čelné elektroprevodovky sa bežne používajú v mnohých priemyselných odvetviach, napríklad v oceliarskych odvetviach alebo v elektrárňach či cementárňach. Svoje zastúpenie má aj v námornom priemysle, najmä v lodných motoroch a v prístavných sektoroch na mechanizmy riadenia brány. Pre viac informácií z tohto priemyslu navštívte https://www.elektromotory-prevodovky.sk, alebo kontaktujte team špecialistov VYBO Electric na čísle +421 944 105 361.