Skip to main content

Vývojári hier sú v silnej miere znepokojení etikou používania umelej inteligencie (AI). Organizátori herného vývojárskeho konferencie (Game Developers Conference – GDC) zverejnili svoj výročný Prieskum stavu herného priemyslu, v ktorom 84 percent z viac ako 3000 respondentov uviedlo, že majú určité alebo výrazné obavy ohľadom etiky používania generatívnej AI.

Výsledky prieskumu rozoberajú, prečo sú vývojári znepokojení, pričom uvádzajú dôvody, ktoré zahŕňajú možnosť, že AI nahradí pracovníkov a zhorší situáciu s prepúšťaním alebo vystaví vývojárov možnému obvineniu z porušovania autorských práv. Vývojári sa tiež obávajú, že programy AI by mohli bez ich súhlasu získavať údaje z ich vlastných hier.

Prieskum GDC tiež rozčlenil názory vývojárov na AI podľa typu práce. Respondenti pracujúci v technickejších oblastiach ako marketing, programovanie a podnikanie všeobecne považovali AI za pozitívny vplyv na ich prácu, zatiaľ čo tí s kreatívnymi typmi práce ako umenie, naratíva a kontrola kvality cítili, že AI bude mať negatívny vplyv na ich prácu.

„[AI] by sa mala používať na zvýšenie schopností, nie na znižovanie počtu pracovnej sily.“

„Myslím si, že úplné nahradenie niečieho zamestnania je oprávneným obavám,“ uviedla anonýmna odpoveď. „Mala by sa používať na zvýšenie schopností, nie na znižovanie počtu pracovnej sily.“

Okrem AI mali vývojári silné pocity aj týkajúce sa krízy prepúšťania v priemysle, toho, ako mandáty na návrat do práce ovplyvňujú morálku, a toho, aký vplyv má nedávny problém so spustením Unity na výber herného engine vývojármi.

Výber softvéru na herný engine bol jednou z hlavných tém pokrytých prieskumom. Tridsaťtri percent dotazovaných používalo pri vývoji buď Unity alebo Unreal Engine. Približne v rovnakom čase, keď sa prieskum vykonával, Unity oznámila svoju katastrofálnu politiku poplatkov za beh, čím rozčúlila ozajstné množstvo nezávislých vývojárov, a neskôr niektoré časti zrušila. Vzhľadom na tieto udalosti uviedla jedna tretina dotazovaných vývojárov, že buď zvažovali, alebo už prešli na iný softvér herného enginu, pričom ako jednu z hlavných motivačných príčin uviedli novinky o cenovom modeli Unity.

„Uvažovali sme o prechode na Godot — alebo o vytvorení vlastného [herného enginu] — aby sme sa nemuseli obávať pochybných obchodných praktík alebo nálad akcionárov,“ uviedla jedna anonymná odpoveď z prieskumu.

S tým, ako sa obavy zamestnávateľov týkajúce sa pandémie zmierňujú, firmy zavádzajú mandáty na návrat do kancelárií (return-to-office – RTO), ktoré si niektorí vývojári myslia, že majú negatívny vplyv na morálku a na celý priemysel.

Viac ako štvrtina vývojárov má nejaký druh povinného mandátu na návrat do kancelárie. Z tejto štvrtiny 40 percent uviedlo, že pracuje v štúdiu AAA verzus 16 percent nezávislých štúdií (indie). Hoci sa mandáty na návrat do kancelárie líšili od plného päťdňového pracovného týždňa po hybridný rozvrh, prieskum zistil, že akýkoľvek druh povinného RTO viedol k nespokojnosti vývojárov.

„Väčšina sa stavila proti mandátu RTO na 3 dni v týždni, ale vedenie spoločnosti si myslelo, že vie najlepšie,“ uviedla jedna anonymná odpoveď. „Vlny za vlnami rezignácií, strata morálky. To je preto, že sme dokázali urobiť hru od začiatku, zatiaľ čo sme pracovali z domu počas pandémie, a ľudia nechápu, prečo dôkaz nie je dostatočný.“

V máji minulého roku Activision Blizzard vyžadoval politiku návratu do kancelárie, ktorá spôsobila podobný odliv talentov.

Viac ako tretina respondentov uviedla, že boli osobne alebo v ich spoločnosti postihnutí prepúšťaním. Avšak tento prieskum bol vykonaný v septembri 2023 — práve v čase, keď Epic Games oznámil, že prepustí viac ako 800 zamestnancov a pred prepúšťaniami v Unity, štúdiách skupiny Embracer a Bungie. Šesťdesiatšesť percent respondentov cíti, že prepúšťanie príde do ich vlastných štúdií a podľa dotazovaných je preponderancia prepúšťaní výsledkom „postpandemickej korekcie.“

„Štúdiá rástli príliš rýchlo počas pandémie a ľudia míňajú na hry menej peňazí počas krízy životných nákladov,“ uviedla jedna anonymná odpoveď.

Dom Tait, výskumný riaditeľ spoločnosti Omdia, výskumný partner GDC pre prieskum, napísal, že súčasná vlna prepúšťania pochádza od zamestnávateľov, ktorí upravujú úrovne výdavkov, aby sa vrátili na svoje predpandemické úrovne.

„Avšak,“ napísal Tait v prieskume, „s prognózou návratu do stabilného rastu do roku 2027 by to malo predstavovať stabilnejší obraz pre úrovne zamestnanosti v budúcnosti.“