Skip to main content

Nissan a ambície elektrifikácie v Európe: Koncept 20-23

Aké sú ambície Nissanu v oblasti elektrifikácie v Európe a čo predstavuje koncept 20-23?

Automobilový výrobca Nissan má veľké ambície v oblasti elektrifikácie v Európe a chce byť lídrom v poskytovaní udržateľných a ekologicky zodpovedných vozidiel. Jedným z ich kľúčových iniciatív je koncept 20-23, ktorý zahŕňa plány na úplnú elektrifikáciu ich modelovej rady do roku 2023. Tu sa dozviete viac o ambíciách elektrifikácie Nissanu v Európe a o tom, čo predstavuje koncept 20-23.

Ambície elektrifikácie v Európe

Nissan si kladie za cieľ stať sa lídrom v oblasti elektrifikácie vozidiel v Európe. Chce zabezpečiť, aby boli elektrické vozidlá dostupné pre čo najširšie spektrum zákazníkov a aby prispievali k zníženiu emisií a ochrane životného prostredia. Nissan investuje do rozvoja technológií a infraštruktúry na podporu elektrických vozidiel, aby poskytol bezproblémový zážitok a pohodlnú dopravu pre svojich zákazníkov.

Koncept 20-23

Koncept 20-23 je záväzok Nissanu na úplnú elektrifikáciu ich modelovej rady v Európe do roku 2023. To znamená, že budú vyrábať iba elektrické vozidlá a úplne opustia pohon spaľovacích motorov. Táto iniciatíva si vyžaduje investície do nových technológií a vývoja, aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť a atraktívnosť elektrických vozidiel značky Nissan.

Nissan je odhodlaný presadiť elektrifikáciu vozidiel v Európe a priniesť udržateľné možnosti dopravy pre zákazníkov. S konceptom 20-23 si stanovil ambiciózne ciele v oblasti elektrifikácie a chce byť lídrom v poskytovaní elektrických vozidiel. Sledujte Niss