Skip to main content

Európska komisia podala protimonopolnú sťažnosť proti spoločnosti Adobe v súvislosti s ich ponukou za 20 miliárd dolárov na prevzatie cloudovej platformy pre dizajn produktov Figma. Po rozsiahlej vyšetrovaci, ktorá bola spustená 7. augusta, dospela Európska komisia v piatok k predbežnému záveru, že ak by došlo k dokončeniu obchodu, mohlo by to „významne znížiť konkurenciu na globálnych trhoch“ pre dodávku nástrojov pre interaktívny dizajn produktov, nástrojov pre vektorovú úpravu a nástrojov pre rastrovú úpravu.

Komisia vydala vyhlásenie o námietkach, v ktorom sú uvedené jej obavy o konkurenciu. To poukazuje na to, že úradníci EÚ veria, že Figma už vyvíja „významný obmedzujúci vplyv“ na nástroje Adobe Illustrator a Photoshop, a je „významne pravdepodobné“, že bez fúzie by sa rozrástla na konkurenčnú silu na trhu s nástrojmi pre vektorovú a rastrovú úpravu.

Európska komisia má stále lehotu do 5. februára na vydanie konečného rozhodnutia týkajúceho sa navrhnutého spojenia Adobe / Figma.

Vyhlásenie o námietkach nepredjíma výsledok vyšetrovania EÚ, ktoré má stále lehotu do 5. februára. Adobe a Figma môžu teraz písomne reagovať na námietky, ponúknuť ústupky, ktoré riešia presné regulačné obavy Komisie, a požiadať o konanie, po ktorom Komisia rozhodne, či akvizícia porušuje protimonopolné právo.

„Naďalej máme dôveru v zásluhy našej prípadovej štúdie, nakoľko dizajn produktov Figma je susedným sektorom k hlavným kreatívnym produktom Adobe a Adobe nemá žiadne zmysluplné plány súťažiť na trhu s dizajnom produktov,“ povedal hovorca Adobe v prehlásení pre Bloomberg. Hovorca Figma tiež povedal Bloombergu: „Máme istotu, že dokážeme vyriešiť obavy regulátorov a budeme aj naďalej viesť konštruktívne rozhovory zamerané na výhody, ktoré tento obchod vytvorí pre spotrebiteľov a inovačnú ekonomiku Európy.“

Súvisiace
Prečo sa Figma predáva Adobe za 20 miliárd dolárov, s generálnym riaditeľom Dylanom Fieldom

Doteraz obidve spoločnosti, Adobe aj Figma, neposkytli žiadne nápravné opatrenia na riešenie protimonopolných obáv, ktoré vyšetrenie vyzdvihlo. Adobe už začalo vyradiť dostupnosť Adobe XD – aplikácie pre dizajn produktov UX/UI, ktorá má podobnosti s Figmou – skôr tento rok, po oznámení obchodu. Komisia teraz tvrdí, že zastavenie produkcie Adobe XD spolu s akýmkoľvek nástupcom by mohlo predstavovať „obrácené „killer“ akvizície“ – situácia, keď spoločnosti zrušia produkty vyvinuté interne, aby odstránili potenciálne konkurenčné riziká pre novo získané produkty alebo služby.

Vo zvyšku sveta sú regulačné problémy spoločnosti Adobe zďaleka neukončené. Úrad pre konkurenciu Spojeného kráľovstva vykonáva podobné dôkladné vyšetrovanie a tiež sa hovorí, že americké ministerstvo spravodlivosti pripravuje vlastný protimonopolný súdny proces na zablokovanie obchodu.