Skip to main content

Štáty, ktoré sú najviac postihnuté chudobou často čelia aj politickým krízam, konfliktom a hladu. Tieto najchudobnejšie krajiny sú uväznené v tom istom opakujúcom sa cykle, z ktorého sa bez pomocnej ruky nemajú šancu dostať.

Najchudobnejšie krajiny TOP 5:

Burundi

Burundi
Zdroj: pixabay.com

Začnime hneď krajinou, ktorá si drží titul najchudobnejšieho miesta na svete. Populácia krajiny je miliónov obyvateľov a nachádza sa na východe Afriky. Viac ako 50 % ľudí žije pod hranicou chudoby a celá krajina je odkázaná na zahraničnú pomoc. Veľkým problémom je stále obrovský počet pacientov s ochorením HIV. Nezaostáva ani podvýživa.

Južný Sudán

Južný Sudán
Zdroj: pixabay.com

Svoju nezávislosť získal Južný Sudán v roku 2011 po dlhotrvajúcom konflikte. Hoci sa krajina tešila medzinárodnej podpore a obrovskému ropnému bohatstvu, krátko po osamostatnení sa stretla s mnohými krízami, ktoré vyústili do ďalších konfliktov spojených s makroekonomickou krízou. 99 % obyvateľov žije z 10 dolárov na deň a približne 83 % z nich obýva odľahlé oblasti.

Somálsko

Somálsko
Zdroj: pixabay.com

Po občianskej vojne je Somálsko v súčasnosti jednou z najchudobnejších krajín na svete. Dôvodom je najmä rozpad Somálskej demokratickej republiky v roku 1991. Rozpútala sa vojna, ktorá prevrátila životy obyvateľov naruby. Mnohí museli opustiť svoje domovy. Kvôli chudobe je úmrtnosť v Somálsku extrémne vysoká – približne 70 % obyvateľov má 30 rokov alebo menej. Priebežná dĺžka života sa pohybuje okolo 57 rokov.

Stredoafrická republika

Stredoafrická republika
Zdroj: pixabay.com

Stredoafrická republika je jednou z najmenej rozvinutých krajín sveta. Je hospodársky nestabilná od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1960. Medzinárodná pomoc často stačí len na uspokojenie niekoľkých základných humanitárnych potrieb. Jedným z najväčších problémov je zle zostavené zdravotníctvo, ku ktorému nemajú prístup ľudia z odľahlejších oblastí. Najrozšírenejšími ochoreniami sú HIV, malária, hepatitída typu A a besnota – všetko sú to závažné choroby, ktoré bez okamžitej liečby vedú takmer vždy k úmrtiu. Preventívne opatrenia sú minimálne a nákladné.

Konžská demokratická republika

Konžská demokratická republika
Zdroj: pixabay.com

Druhá najväčšia krajina v Afrike má približne 77 miliónov obyvateľov, z ktorých 80 % žije v extrémnej chudobe. Nepochybne patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Blahobyt obyvateľstva je neproporcionálny: v mestských oblastiach je oveľa lepší, pretože ľudia majú prístup k potravinám, zdravotníctvu a hygienickým zariadeniam. KDR je na druhom mieste v počte prípadov malárie na svete. Na toto ochorenie umiera každé piate dieťa mladšie ako 5 rokov a 7 % celej populácie. Ohrozenie spôsobujú aj hnačkové ochorenia a Ebola.

Summary
Najchudobnejšie krajiny sveta
Article Name
Najchudobnejšie krajiny sveta
Description
Štáty, ktoré sú najviac postihnuté chudobou často čelia aj politickým krízam, konfliktom a hladu. Tieto najchudobnejšie krajiny sú uväznené v tom istom opakujúcom sa cykle, z ktorého sa bez pomocnej ruky nemajú šancu dostať.
Author
Publisher Name
uploading.sk
Publisher Logo