Skip to main content

Kybernetická vojna nabiera na intenzite: Irán a Rusko vs. Izrael a Ukrajina

Zosilnené kybernetické útoky v geopolitických žeravištiach

V poslednom období sme svedkami eskalácie kybernetických útokov, ktoré majú prsty v geopolitických konfliktoch po celom svete. Irán a Rusko intenzívne útočia na digitálnu infraštruktúru Izraela a Ukrajiny, čím sa do veľkej miery prepisujú pravidlá moderného vojenstva.

Neviditeľný front: Kybernetické konflikty medzi štátmi

Tento nový druh konfliktu, ktorý sa odohráva na kybernetických bojiskách, je čoraz náročnejšie rozpoznať vo fyzickom svete, no jeho dopady môžu mať rovnako devastujúce následky. Infraštruktúra, celoštátne informačné systémy a dôležité priemyselné segmenty sa stávajú cieľmi špiónskeho softvéru a malvéru, určených na vykrádanie citlivých informácií alebo dokonca paralyzovanie štátnych funkcií.

Čína a Severná Kórea sa sústredia na priemyselné špionáže

Ekonomická stránka kybernetických konfliktov sa prejavuje najmä v prípade Číny a Severnej Kórey, ktoré sa zamerali na infiltráciu zahraničných priemyselných a technologických odvetví. Cieľom týchto akcií je získavanie dôverných odvetvových dát a know-how, ktoré môžu byť použité na posilnenie vlastného priemyselného a vojenského sektoru.

Evolúcia kybernetickej vojny: Výzva pre globálnu kybernetickú bezpečnosť

S prudkým nárastom kybernetických útokov sa stáva zrejmým, že kybernetická bezpečnosť musí byť chápaná ako primárna priorita v rámci národnej aj medzinárodnej obrannej stratégie. Ochrana citlivých dát, zabezpečenie kritických infraštruktúr a prevencia proti špionáži sú kľúčové aspekty, ktorým musia štáty venovať zvýšenú pozornosť, aby odolali útokom a uchránili svoje suverénne postavenie v ére digitalizácie.