Skip to main content

Vibračné motory si našli svoje uplatnenie v mnohých moderných technologických zariadeniach. Vibračný motor však všeobecne zaraďujeme medzi mladšie typy pohonných mechanizmov, pričom svoj debut mal v 60. rokoch minulého storočia. Vibračné motory sa v tom čase montovali najmä do rôznych masážnych strojov. Frekventovanejšie využívanie vibračných motorov sa začalo až s masovou výrobou a používaním mobilných telefónov a iných mobilných zariadení.

Vibračné motory pre koncové zariadenia

 

vibracny motor v zubnej kefke

Vibračný motor v elektricej zubnej kefke

Vibračný  motor sa nachádza v mnohých technologických zariadeniach, ktoré využívame na dennej báze. Môžeme ich nájsť vo väčšine mobilných telefónov, tabletoch, pageroch, elektrických zubných kefkách, kuchynských robotoch a ďalších prístrojoch ponúkajúcich hmatovú spätnú väzbu. Jedným z hlavných cieľom vibračného motora je aj upozornenie majiteľa technologického zariadenia na určitú skutočnosť v podobe telefonátu alebo vybranej udalosti prostredníctvom zariadenia, v ktorom je zabudovaný alebo vibrácia, pomocou ktorej vykonávame určitú pravidelnú činnosť. Je preto dôležité, aby každý produkt spĺňal vysoké kvalitatívne požiadavky a spoľahlivo fungoval po určené časové obdobie.

Výkonné vibračné motory

V našom produktovom portfóliu nájdete 22 variant rôznych typov vibračných motorov s výkonom 1400 otáčok za minútu a ďalšími technickými parametrami spĺňajúcimi prísne funkčné a výkonnostné kritériá. Vývoj v oblasti mobilných technológií sa začal niekedy v 80. rokoch minulého storočia a neustále akceleruje. V súčasnosti majú zákazníci k dispozícii stále výkonnejšie technologické zariadenia s množstvom rôznych funkcií, pričom mnohé z nich majú zabudované aj vibračné motory. S príchodom nových ideí sa menia aj naše požiadavky na využívané zariadenia a vývoj napreduje vo všetkých priemyselných sektoroch.

vibracny motor

VIBRAČNÝ MOTOR BM 25-15

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dopytu alebo technických špecifikácií k ponúkaným vibračným motorom nás môžete kontaktovať na priložených kontaktných adresách.


Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!

vybo electric