Skip to main content

Mindfulness má svoje korene vo východných technikách, nejde však o náboženstvo alebo členstvo v nejakej komunite. Slovenský ekvivalent tohto anglického termínu je všímavosť, pretože pri praktikovaní mindfulness si všímame naše myšlienky, pocity, vnemy v tele a emócie, ktoré sú v každom momente prítomné a pomocou ktorých si tvoríme naše životy. 

Vďaka mindfulness si dokážeme efektívnejšie uvedomovať seba samého, aj svoje reakcie a postoje,  v každodenných situáciách a potom sa môžeme vedome rozhodnúť, ktoré z nich sú pre nás prospešné a vytvárajú nám život, po akom túžime a ktoré nám viac neslúžia a držia nás pripútaných v situáciách, zamestnaniach a vzťahoch, ktoré sú pre nás niekedy až toxické. 

mindfulness

Mindfulness pracuje s príčinou nášho problému

V praxi sa už mnohokrát potvrdilo, že keď žijeme spokojný, naplnený a harmonický život, tak máme dostatok energie, sme vitální, šťastní, láskaví a ochotnejši neposudzovať či prijímať seba aj naše okolie také, aké je. V takomto duševnom rozpoložení si k sebe priťahujeme situácie a vzťahy, ktoré sú rovnako harmonické, ako energia, ktorú sami držíme. 

Techniky mindfulness nám pomáhajú spomaliť, stíšiť sa a začať si uvedomovať, prečo v niektorých situáciách reagujeme tak, ako reagujeme, prečo nie sú naše vzťahy šťastné, prečo nerobíme v praxi to, čo nás baví a prečo máme rôzne problémy doma aj v práci. Tieto techniky pracujú s príčinou daného problému a pomáhajú nám uvedomovať si vzorce, ktoré nám viac neslúžia, vzorce, ktoré sme prebrali od spoločnosti, našich rodičov, blízkych, učiteľov alebo také, ktoré sme si vytvorili my sami a snažili sme sa do nich potom vtesnať. 

Mindfulness pre verejnosť

Mindfulness pre verejnosť sú kurzy vhodné pre každého, kto chce zmeniť svoj život k lepšiemu a je ochotný na sebe pracovať. Našu budúcnosť si tvoríme v každom tu a teraz, v každom prítomnom okamžiku. Ak sme s našimi myšlienkami a pocitmi v minulosti, tak máme tendenciu neustále opakovať tie isté chyby a tápeme v rovnakých negatívnych situáciách, ktoré sme v minulosti už zažili. Ak sme mysľou v budúcnosti,často si  priťahujeme  rôzne obavy a katastrofické scenáre, ktorými si hádžeme sami polena pod nohy.

Ak sme mysľou v minulosti alebo v budúcnosti, uniká nám život v prítomnosti. 

Počas kurzov sa učíme pracovať so svojimi “túlavými myšlienkami” a zameriavame svoju pozornosť na prítomný okamih. 

V každom jednom momente môže byť niečo príjemné aj nepríjemné. Záleží od toho, čo si uvedomujeme. Ak zameriame svoju pozornosť, myseľ aj na príjemné aspkety, naša myseľ, pocity, emócie a postoje sadia semienka budúcnosti. Sami si ju tvoríme.

Mindfulness nás učí uvedomovať si aj tie nepríjemné myšlienky a pocity, pozrieť sa im zoči voči, namiesto toho, aby sme s nimi bojovali alebo pred nimi utekali. Uvedomenie a prijatie toho, čo sa odohráva v prítomnosti mení našu budúcnosť Môžeme si vybrať reagovať na každú situáciu iným spôsobom, vedome, nie na základe našich vzrocov, ktoré máme uložené hlboko v sebe.

Mindfullness ponúka jednoduché techniky, ktoré zvládne každý a možno ich praktikovať kedykoľvek počas dňa. Výsledky pravidelnej práce sú úžasné, život meniace a sú overené množstvom ľudí po celom svete.


Zdroj: pixabay.com