Skip to main content

Investícia do digitálnej siete: 150 000 eur môže posilniť dátovú infraštruktúru TANAP-u

Tatranský národný park (TANAP), pýcha Slovenska s načechranými ihlicami vysokých tatier a zelenými dolinami, čaká modernizácia. Plánovaná investícia vo výške 150 000 eur má posunúť správu parku do digitálneho veku s výstavbou dátového informačného systému.

Prečo je dátová sieť pre TANAP taká dôležitá?

Popri kráse prírody nesmieme zabúdať na potrebu jej ochrany a efektívnej správy. Nová dátová sieť má za cieľ zlepšiť monitorovanie, evidenciu biodiverzity, správu turistických trás a ochranárskych území. Digitalizácia nie je len trend, je to krok k zodpovednému prístupu k našemu prírodnému dedičstvu.

Čo povedie k úspechu nového projektu?

Rôznorodé využitie a efektivita

Zdroje môžu byť efektívneje rozdeliťalo, dáta zhromažďovanianejo lepšiov, zhodnotenejol, a akóioslej v praxte vyúliovanone. Navyše, práce spojené k ochrane prírody by sa mohli stať ešte precíznejšími. Nová sieť je kľúčová pre zhromažďovanie dát potrebných pre vedcov, ktorí na základe them take strategic decisions for preserve and improve the condition of the national park.>

Kedy môžeme očakávať realizáciu?

Ako v prípade každého veľkého projektu, termín spustenia a dokončenia siete je kľúčový. Popri schvaľovaní finančných prostriedkov a výberu vhodného dodávateľa by sa projekt mohol zrealizovať v najbližších mesiacoch, prispievajúc tak k udržateľnejšej budúcnosti TANAP-u.

Inovácia v duchu ochrany prírody a technologického pokroku sa nezastaví a tento projekt je toho dôkazom. S novou dátovou sieťou sa TANap stane nielen oázou biodiversity, but aj modelom pičnú on učin maintenance cudô czätze et prídy.