Skip to main content

Súčasné elektromotory sú vybavené množstvom senzorov, ktoré umožňujú plynulú prevádzku a včasnú identifikáciu možných problémov. S technologickým vývojom sa zdokonaľuje aj údržba priemyselných pohonov – prichádza na scénu koncept prediktívnej údržby. Ale čo presne znamená prediktívna údržba a aký má význam pri použití elektromotorov?

Táto metóda údržby je založená na monitorovaní a analýze dát z elektromotorov s cieľom predpovedať možné poruchy ešte pred ich výskytom, čo umožňuje prevádzkovateľovi vyhnúť sa neplánovaným výpadkom a zvýšiť efektívnosť celkového systému.

Každý, kto si kupuje nový elektromotor prirodzene očakáva, že mu bez problémov poslúži niekoľko rokov. Neraz sa však môže stať, že napríklad aj menší elektromotor používaný na pohon nenáročného zariadenia môže zlyhať v dôsledku nesprávnych prevádzkových podmienok.

button-vybo

Zoberme si ako príklad štandardný priemyselný podnik, ktorý má vo svojej výbave desiatky rôznych elektromotorov. V tomto prípade je ich spoľahlivosť a zachovanie správnej funkčnosti priam kľúčové a akékoľvek problémy môžu v tomto smere vyústiť do veľkých finančných strát. Bez ohľadu na to, či ide o elektromotor 1,5kW alebo vyšší výkonnostný variant, otázka spoľahlivosti a údržby je rozhodne namieste. 

zdroj: vyboelectric.sk

Prečítajte si tiež: Nechali sme si nezávisle zhodnotiť procesy v našej firme a takto to dopadlo


Základné ciele prediktívnej údržby elektromotorov

Základnými cieľmi prediktívnej údržby je predpovedať poruchu zariadenia v budúcnosti, včasne identifikovať neobvyklé správanie zariadenia a v neposlednom rade aj odhad zostávajúcej životnosti zariadenia. V rámci tohto typu údržby je preto dôležité využívať všetky dostupné, ale aj pokročilé diagnostické systémy. 

Moderné elektromotory je možné vybaviť celým radom diagnostických doplnkov, ktoré umožnia prakticky neustále monitorovanie všetkých kľúčových parametrov prevádzkovaného zariadenia. Hlavnou zásadou je teda neustály monitoring, ktorý je dnes možné vykonávať aj na diaľku. Moderné systémy vás upozornia nielen na opotrebované komponenty elektromotora, ale napríklad aj na nesprávne nastavenie prevádzkových parametrov. 

Údržbu a prevádzkové podmienky netreba zanedbávať ani pri kompaktných elektromotoroch. Ak máte elektromotor 1,1kW alebo hoci aj menej výkonný elektromotor 0,75kW, niektoré z vyššie uvedených zásad prediktívnej údržby sa určite oplatí zaviesť do praxe. 

Elektromotor 0,75kW
Summary
V čom spočívajú hlavné zásady predktívnej údržby pri elektromotoroch?
Article Name
V čom spočívajú hlavné zásady predktívnej údržby pri elektromotoroch?
Description
Moderné elektromotory sú už dnes vybavené mnohými senzormi, ktoré uľahčujú ich prevádzku a identifikáciu prípadných závad. Technologický pokrok sa prirodzene nevyhýba ani priemyselným pohonom a tak sa už dnes stále častejšie skloňuje tzv. prediktívna údržba.
Author
Publisher Name
uploading.sk
Publisher Logo