Skip to main content

Guvernér Kalifornie zamietol návrh na bezpečnostné vodiče pri samoobslužných nákladných vozidlách

Prečo guvernér Kalifornie zamietol návrh na bezpečnostných vodičov pri samoobslužných nákladných vozidlách?

Guvernér Kalifornie, Gavin Newsom, zamietol návrh na bezpečnostných vodičov pri samoobslužných nákladných vozidlách spoločným označovaným ako Návrh zákona snemovne 316. Tento návrh mal zaviesť požiadavku na prítomnosť bezpečnostného vodiča vo vozidle pri prevádzke samoobslužných nákladných vozidiel s autonómnou technológiou. Tu je prehľad dôvodov, prečo guvernér zamietol tento návrh.

Rozvoj technológie autonómnych vozidiel

Hlavným dôvodom zamietnutia tohto návrhu je rýchly rozvoj autonómnej technológie v oblasti nákladnej dopravy. Guvernér Newsom verí, že autonómne vozidlá majú potenciál prispieť k zníženiu dopravných nehôd a zlepšeniu dopravného toku. Zavedenie povinnosti bezpečnostného vodiča by potenciálne obmedzilo tento vývoj technológie.

Prehodnotenie zodpovednosti a bezpečnosti

Ďalším dôvodom zamietnutia návrhu je potreba prehodnotiť zodpovednosti a bezpečnosť pri prevádzke autonómnych nákladných vozidiel. Guvernér Newsom zdôraznil dôležitosť zabezpečenia primeranej bezpečnosti a zavedenia zodpovednosti pre výrobcov a prevádzkovateľov autonómnych vozidiel, namiesto požiadavky na prítomnosť bezpečnostného vodiča.

Guvernér Kalifornie zamietol návrh na bezpečnostných vodičov pri samoobslužných nákladných vozidlách s cieľom podporiť rýchly rozvoj autonómnych technológií. Zdôraznil potrebu zodpovednosti výrobcov a prevádzkovateľov a primeranej bezpečnosti pri prevádzke autonómnych vozidiel. Toto rozhodnutie odráža snahu o podporu technologického pokroku v oblasti dopravy a bezpečnejšieho dopravného prostredia.