Skip to main content

Preklad článku z The Verge:

Google podáva žalobu na scammery šíriace malware pomocou Bard AI

Úvod

V tomto článku sa dozviete viac o žalobe, ktorú podal Google proti scammerom, ktorí šírili malware pomocou nástroja Bard AI. Preskúmajte túto správu a zistite viac o tom, čo sa stalo a aké kroky Google podniká na boj proti týmto škodlivým aktivitám.

Žaloba na scammery a Bard AI

Google podal žalobu na skupinu scammerov, ktorí pomocou nástroja Bard AI šírili malware a podvodné aktivity. Bard AI je systém umožňujúci vytváranie textov na základe predložených informácií. Scammery ho zneužili na vytváranie a šírenie nebezpečného obsahu s cieľom oklamať a poškodiť používateľov.

Boj proti malware a podvodom

Google sa aktívne snaží bojovať proti škodlivým aktivitám a malware. Táto žaloba je súčasťou ich záväzku chrániť používateľov a zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé prostredie na internete. Okrem právnych krokov spoločnosť Google vyvíja aj technologické nástroje a algoritmy na odhaľovanie a blokovanie škodlivého obsahu.

Záver

Google podniká aktívne kroky na boj proti scammerom a šíreniu malware pomocou nástroja Bard AI. Sledujte ďalšie aktualizácie týkajúce sa tejto žaloby a opatrení, ktoré Google prijíma na ochranu svojich používateľov. Buďte si istí, že spoločnosti ako Google sa snažia zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé online prostredie pre všetkých používateľov.