Skip to main content

George R.R. Martin žaluje OpenAI za porušenie autorských práv

George R.R. Martin, autor slávnej knižnej série „Hra o tróny“, podal žalobu proti OpenAI. Martin tvrdí, že OpenAI porušilo jeho autorské práva použitím ich umelých neurónových sietí na tvorbu nových príbehov inšpirovaných jeho dielom.

Martin argumentuje, že OpenAI vytvorilo umelé inteligencie, ktoré napísali a publikovali príbehy, ktoré podobajú sa na jeho originálne diela. Podľa žaloby tieto príbehy vykazujú veľkú podobnosť voči svetu a postavám, ktoré vytvoril v sérii „Hra o tróny“.

Táto žaloba vyvoláva dôležitú otázku o autorských právach a tvorivom vlastníctve v súvislosti s používaním umelej inteligencie. Martin tvrdí, že takéto využitie umožňuje OpenAI vytvárať a publikovať diela, ktoré sú podobné jeho originálnym príbehom, a tým porušuje jeho práva ako autora.

Na túto žalobu zatiaľ OpenAI neodpovedalo. Je však pravdepodobné, že tento prípad bude mať veľký vplyv na to, ako sa bude v budúcnosti riešiť používanie umelej inteligencie vo vzťahu k autorským právam a tvorivému vlastníctvu.

George R.R. Martin je svetoznámy autor a jeho knižná séria „Hra o tróny“ získala obrovskú popularitu po celom svete. Jeho diela sa stali základom pre úspešnú televíznu sériu a vydali sa v miliónoch kópií.

Vyriešenie tejto žaloby bude určite zaujímavé a môže mať dlhodobé dôsledky pre právnu a tvorivú oblasť. Akoby sme sa prechádzali po úzky chodník medzi technológiou a autorskými právami, otvárajú sa dôležité otázky, ako chrániť tvorcov a ich vlastnícke práva v dobe rastúcej umelej inteligencie.