Skip to main content

Současná doba se dá nazvat i dobou elektronizace, která je rychlá a stále jsme vystavováni novým inovacím. Je tomu tak v každé oblasti našeho života a proto se častokrát už ani neorientujeme ve všem, co trh nabízí. Proto si dnes povíme něco o speciálních vlastnostech frekvenčních měničů, kde mohou být využitelné a kde si je můžete pořídit.

Elektromotor 900 ot
Elektromotory AL
Elektromotor 2800 ot
Elektromotor IE4
Elektromotor IE3

Speciální vlastnosti frekvenčních měničů

Frekvenční měniče nabízející parametrické řízení s účinností více než 95%. Mnozí výrobci vyvíjejí kvalitní elektronické frekvenční měniče a přizpůsobují funkce konkrétním aplikacím. Díky LED indikátorem, ovládacím panelem a programovatelným frekvenčním měničem může být mnoho parametrů a funkcí – například startovací a zastavovací rampy – efektivně řízené spotřebitelům. Normalizací jednotlivých modulů mohou být frekvenční měniče integrované jako modulové stavební bloky do stávajících systémů SPS nebo přístupné přes sériové rozhraní nebo další analogové výstupy. Instalace a zapojení jsou tak díky tomuto modulárnímu přístupu a výsledným vylepšením konstrukce rychleji.

Využití měničů frekvence v praxi

měnič frekvenceVYBO Electric ČR má ve své nabídce různé typy frekvenčních měniču:

  • Frekvenční měniče STANDARD A550
  • Vektorové frekvenční měniče V800
  • Vektorové frekvenční měniče V810
  • Frekvenční měniče X550 IP65

Měniče frekvence STANDARD, Vektorové frekvenční měniče V800 a Frekvenční měniče X550 IP65 se v průmyslu využívají zejména při práci s vzduchotechnikou, bruskami, frézami, elektrickými převodovkami, stroji na potápění, čerpadly, ale i textilu, keramice či v potravinářství.

Vektorové frekvenční měniče V810 jsou použitelné pro těžší průmysl jako například automobilový průmysl, hornictví, energetika, stavebnictví či letecký průmysl.

Jak si koupím frekvenční měnič?

Pokud jste se právě rozhodli pro měnič frekvencí, nejlepší cestou bude zjistit, co trh nabízí. Posaďte se proto nachvíľu za svůj počítač a prostudujte si, jaké parametry by měl frekvenční měnič splňovat a co od něj očekáváte. Dobře uděláte, pokud se poradíte s odborníkem v dané oblasti. Jedním z předních odborníků v této oblasti je rozhodně firma VYBO Electric, která kromě širokého sortimentu nabízí i odborné poradenství či samotnou instalaci. Více informací nejen o frekvenčních měničů najdete na https://vyboelectric.cz, ale i zajímavé fakta o tom, jak například fungují elektropřevodovky či elektromotory 230v.

One Comment