Skip to main content

„`html

Rakan Mayasi hovorí o palestínskom kine po útoku Hamasu zo 7. októbra na Izrael.

Nový krátky film Rakan Mayasiho ‚The Key‘ je zmenou v žánri filmu o domovskej invázii, pričom izraelskú rodinu znepokojuje zvuk niekoho, kto sa snaží dostať do ich domu. – píše VALERIA VERBARO

Klúč, historický symbol palestínskeho ľudu

‚Klúč‘, historický symbol používaný palestínskym ľudom na zastupovanie ich diaspory od roku 1948 až po súčasnosť, je názov, ktorý Rakan Mayasi dal svojmu krátkemu filmu prezentovanému na 29. medfilmovom festivale. Oslava kinematografie Stredného východu sa skončila v Ríme v nedeľu, 19. novembra.

Rakana Mayasiho dráma, ktorá je adaptáciou krátkej poviedky od Anwara Hameda, ukazuje izraelskú rodinu mučenú záhadným a znepokojivým zvukom, ktorý sa postupne odhaľuje divákovi ako zvuk kľúča v zámke. Je to tak, akoby niekto vonku, kto má kľúč od domu, sa snažil vrátiť. Ide o jasnú politickú metaforu, najmä pre tých, ako režisér Mayasi, ktorí sú medzi viac ako sedem miliónmi Palestínčanov žijúcimi v diaspore.

Rozhovor s Rakanom Mayasim

Mayasi hovoril Hollywood Reporter Roma o filme The Key a úlohe palestínskeho kina po útokoch Hamasu 7. októbra a prebiehajúcej vojne v Gaze.

Pohľad režiséra a voľba postáv

„Postavy, ktoré reagujú na zvuk, sú Izraelčania, ale skutočným protagonistom je neviditeľný. A je to zvuk za dverami, zvuk kľúča v zámke: právo Palestínčanov vrátiť sa domov.“ – Mayasi uviedol inšpiráciu, ktorú čerpal z tejto stránky príbehu, pretože jeho prvky sú prostriedkom k manipulácii so zvukom a obrazom.

Inšpirácia a adaptácia poviedky

Mayasi bol pritiahnutý k tejto téme keď už pracoval na sci-fi krátkom filme a príbeh ho fascinoval. Aj fantázia-thriller žáner, palestínska perspektíva na izraelské postavy a zamyslenie nad naratívnou dynamikou skrz off-screen zvuk, všetko to ho presvedčilo kontaktovať Anwara Hameda, aby adaptoval jeho text.

Vyjadrenie násilia a estetické odkazy

Napätie sa v príbehu a vo filme vyvíja postupne, v súlade s dramatickou potrebou eskalácie napätia, a násilie je tu implikované, najviac je počuť v zvukoch výstrelov.

Politika a estetika filmu

„Pre mňa a ďalších sedem miliónov Palestínčanov v diaspore, Izrael nám neumožňuje vrátiť sa na našu zem.“ – Mayasi rozpráva o hlbokom strachu z návratu Palestínčanov a o tom, že kľúč je historickým palestínskym symbolom, symbolom práva, ktoré žiadame od roku 1948.

Metafora a zabudnutie

Izraelská rodina používa sedatíva na to, aby sa mohla pokúsiť zaspať a ignorovať zvuk kľúča. Téma zabudnutia je hlavným prvkom filmu, kde izraelská spoločnosť nemá pamäť na utrpenie a práva Palestínčanov.

Priorita a zmena vyjadrenia skúsenosti

Ako palestínsky režisér, Mayasi považuje za prioritnú prímerie a hovorí, že od 7. októbra bol tak emocionálne a mentálne zapojený do diania, že nemal šancu sa nad tým zamyslieť. Obavy sú, že hlas Palestine nebude dlho počuť v hlavných médiách a môže byť potlačený aj v nezávislých priestoroch.

Úloha kinematografie

Kinematografia je mocná, pretože prináša silnejší a komplexnejší audiovizuálny zážitok. Filmy sú stvorené na to, aby pretrvali, a kinematografia má schopnosť zachytiť našu prítomnosť pre budúcnosť. To isté platí aj o palestínskych filmoch, ktoré dali náš hlas svetu.

„`