Skip to main content

Mnoho firiem, veľkých aj malých, sa nevenuje dostatočnému zabezpečeniu svojho pracoviska. Nie je to len otázka dodržiavania zákonov, ale aj o zabezpečenie toho, aby vaši zamestnanci mohli vykonávať svoju prácu bez rizika zranenia alebo choroby. V našom kompletnom sprievodcu „Implementácia BOZP na pracovisku“ sa budeme zaoberať všetkým, čo potrebujete vedieť, aby ste zabezpečili, že vaše pracovisko je tak bezpečné, ako je to len možné.

Obsah
1. BOZP
2. Implementácia BOZP
3. Posúdenie rizika
4. Prax BOZP
5. Zakončenie

BOZP

BOZP, alebo Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, je oblasť, ktorá sa zaoberá zabezpečením, aby pracovisko spĺňalo všetky potrebné bezpečnostné normy a predpisy. To zahŕňa vytváranie bezpečných pracovných postupov, poskytovanie primeraného školenia a vybavenia, preverovanie pracovných podmienok a dodržiavanie všetkých relevantných právnych predpisov.

Implementácia BOZP

Implementácia BOZP znamená vytváranie a dodržiavanie systémov a postupov, ktoré chránia zamestnancov pred zraneniami alebo chorobami na pracovisku.

Posúdenie rizika

Kľúčovou súčasťou implementácie BOZP je posúdenie rizika. To znamená identifikáciu možných nebezpečenstiev na pracovisku a hodnotenie toho, ako by mohli zamestnanci byť zranení alebo ochorieť.

Prax BOZP

Hlavnou zložkou BOZP je prax. To zahŕňa všetko od výberu správneho vybavenia až po vytváranie a dodržiavanie bezpečnostných protokolov. Dodržiavanie pravidiel v oblasti BOZP môže pomôcť predchádzať mnohým typom zranení, vrátane bolesti chrbta zo sedavého zamestnania a karpálneho tunela.

Zakončenie

Som presvedčený, že bezpečnosť práce a ochrana zdravia na pracovisku by mali byť prioritou každej firmy. Bezpečnosť v práci je zodpovednosťou nás všetkých. Ak sa chcete dozvedieť viac o BOZP a ako ju môžete implementovať na svojom pracovisku, navštívte stránku https://www.mg-service.sk/bozp/.