Skip to main content

Cannabidiol, označovaný aj ako CBD, je jednou z najznámejších stimulačných zlúčením súčasnej doby, ktorá by mohla v budúcnosti zohrať dôležitú úlohu pri prechádzaní viacerých chorôb a liečení rôznych zdravotných ťažkostí. CBD disponuje rovnakým množstvom zdraviu prospešných vlastností ako THC, jeho veľkou výhodou je však najmä skutočnosť, že ani vo väčšom nespôsobuje psychoaktívne, omamné alebo toxické účinky na ľudský organizmus.

Prečo je v súčasnosti CBD záujmom našej pozornosti?

Cannabidiol (CBD) je jedna z najviac skúmaných molekúl fytokanabinoidov zo 100 známych fytokanabinoidov pochádzajúcich z rastliny konope (Cannabis Sativa L.). Molekuly fytokanabinoidov sa v najväčšom množstve vytvárajú v žliazkach samičieho kvetenstva rastliny konope s feminizovanými semienkami a na vrcholových častiach samičích rastlín. V menšom množstve ich možno nájsť aj v listoch, stonkách a v minimálnej miere aj v semienkach tejto rastliny.

Z feminizovaných semienok sa potom vyrába olej z konopných semienok (potravina), ktorý však nesmie byť zamieňaný za konopný olej (CBD olej) používaný ako doplnok stravy. Kanabis je veľmi všestranná rastlina disponujúca jedinečným terapeutickým potenciálom a dávnymi tradíciami. Jej použitie je pestré najmä v oblasti liečiteľstva, výživy, v kozmetike ako aj ďalších priemyselných odvetviach.

cbd tabletky

Systém CBD oleja a endokanabinoidov

V nedávnej minulosti bol objavený náš endokanabinoidný systém (názov pochádza z angl. Endocannabinoid System, ECS), a to vďaka výsledkom výskumu molekúl kanabisu fytokanabinoidu (CBD, THC), odkiaľ pochádza aj jeho súčasné pomenovanie. Molekuly kanabinoidu, respektíve endokanabinoidu (anandamid a 1-AG), produkuje ľudské telo a organizmus obratlovcov. A tieto molekuly majú štruktúru podobnú ako fytokanabinoidy, vyprodukované kanabisom.

Zároveň disponujeme receptormi (CB1 a CB2), ku ktorým sa priamo alebo nepriamo viaže endokanabinoid alebo molekula fytokanabinoidu ako „kľúč do zámku“. Aktivácia molekuly vyvoláva také bunkové zmeny, ktoré môžu podporiť množstvo užitočných procesov s liečebnými účinkami.

Systém endokanabinoidov (EKS) je komplexný systém bunkovej signalizácie, ktorý identifikovali výskumníci ešte začiatkom 90. rokov 20. storočia a jeho popisu predchádzal výskum molekuly kanabinoidu v nadväznosti na THC (tetrahydrokanabinol). Odborníci sa ešte stále snažia pochopiť, ako presne funguje EKS. Už teraz však vieme, že hrá dôležitú úlohu v regulovaní mnohých funkcií a procesov vrátane nasledujúcich:


» Cyklus spanie-bdenie, nálada, chuť a zažívanie, látková výmena, chronická bolesť, zápal a ďalšie reakcie imunitného systému. Učenie a pamäť, motorické schopnosti, srdcové a cievne funkcie, tvorba svalov, kostí a ich rast. Ďalej funkcie pečene, reprodukčné schopnosti, úzkosť, funkcie kožného a nervového systému, sociálne chovanie.


Vyššie uvedené funkcie prispievajú k homeostáze ukazujúcej stabilitu vnútorného prostredia. Funguje to tak, že keď určitá vonkajšia sila – poranenie alebo vysoká teplota, naruší rovnováhu organizmu, EKS sa zapne s cieľom pomáhať organizmu, aby bol opäť ideálne fungovať v rovnováhe. Podľa expertov v súčasnej dobe platí, že prvoradou úlohou endokanabinoidného systému je udržanie homeostázy.

A ešte dodáme…

V súčasnosti prebiehajú po celom svete pravidelne ďalšie výskumy a analýzy. TIe stále prinášajú zaujímavé výsledky o pozitívnych účinkoch CBD na ľudský organizmus. Treba však povedať, že jeho účinok na ľudský organizmus ťažko vopred odhadnúť. A to najmä z dôvodu, že pôsobnosť CBD na endokanabinoidný systém organizmu je u jednotlivých osôb rôzna. Čo súvisí s ich vekom a odlišnou životosprávou.

čo je cbd


Upozornenie: Je tiež dôležité poznamenať, že produkty obsahujúce CBD ako doplnky stravy distribuované v obchodnej sieti v Slovenskej a Českej republike, nie sú kvalifikované ako lieky. Mnohí pacienti po celom svete zaznamenali pri vhodnom dávkovaní zlepšenie svojho zdravotného stavu a v niektorých prípadoch aj elimináciu zdroja príčiny zdravotných ťažkostí. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke. Dúfame, že sme vám týmto článkom zodpovedali na vašu otázku – čo je CBD.


V tejto oblasti zároveň prebieha v súčasnosti veľa výskumov, ktorých výsledky budeme aj my pravidelne zverejňovať.