Skip to main content

Začiatkom roka 2020 vstúpilo do platnosti viacero noviel zákonov z oblasti účtovníctva a daní, ktoré pri ktorých by mal zbystriť každý, kto podáva daňové priznanie. Ak si podávate daňové priznanie sami, tieto zmeny by ste určite nemali prehliadnuť.

Dôležité novely zákona pre daňovníkov

Prinášame vám krátky prehľad dôležitých zmien, ktoré sa týkajú všetkých daňovníkov. Tou najpodstatnejšou novinkou je zavedenie zníženej dane z príjmov vo výške 15% pre všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktorých obrat nepresiahne hranicu 100 000 eur.

V novom roku sa zároveň mení aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorá v súčasnosti predstavuje 21-násobok životného minima, teda 4 414,20 eur.

podat danove priznanie

V roku 2020 zároveň vzniká nová odpisová skupina, v ktorej sú zaradené vozidlá s batériou poháňané na elektrinu, prípadne tzv. plug-in hybridy. V rámci novely sa zmenil tiež spôsob odpočítavania daňovej straty a tiež stúpla hranica pre platenie preddavkov na daň z pôvodných 2 500 eur na 5 000 eur.

Kedy podať daňové priznanie v roku 2020?

Ak si podávate danove priznanie sami, je dôležité ustrážiť si termíny. Vyhnete sa tak možným sankciám zo strany daňového úradu. Za zdaňovacie obdobie roka 2019 je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie do 31.03.2020 a do tohto termínu aj zaplatiť daň. Aj v roku 2020 je pritom možný odklad podania daňového priznania, najneskôr do 30.06.2020. V prípade, že máte zdaniteľné príjmy zo zahraničia, podanie daňového priznania si môžete odložiť až do 30.09.2020.

Daňové priznanie rýchlo, jednoducho a najmä správne

Vypracovanie a podanie daňového priznanie pre vás nemusí byť nočnou morou. Vďaka aplikácii mojedane.sk si vypracujete daňové priznanie veľmi rýchlo a najmä správne. Aplikácia na vypracovanie daňového priznania je pritom veľmi intuitívne, takže sa určite v ničom nepomýlite. V aplikácii sú navyše zohľadnené všetky aktuálne novely zákonov. Daňové priznanie bude pre vás vďaka aplikácii mojedane.sk jednoduchou záležitosťou.