Skip to main content

Allexis pokračuje v podpore eKasa systému s lepšími podmienkami

Pokračujúca prevádzka eKasa systému, ktorá je kľúčova pre hladké fungovanie mnohých podnikateľov, ostáva pod záštitou spoločnosti Allexis. Avšak, súčasná dohoda prináša na scénu nové podmienky, ktoré by mali zabezpečiť ešte efektívnejšie a používateľsky prívetivejšie služby.

Lepšie podmienky pre užívateľov eKasa

S aktualizovanou dohodou medzi spoločnosťou Allexis a relevantnými orgánmi by sa mali užívatelia eKasa systému dočkať lepších služieb. Práve zlepšenie podmienok je reakciou na potreby a pripomienky klientov, čo umožní Allexis predstaviť nové riešenia a aktualizácie, ktoré sa pozitívne odrazia na celkovom zážitku podnikateľov.

Zabezpečenie stability a rozvoja systému eKasa

Zotrvanie spoločnosti Allexis v role poskytovateľa služieb pre eKasa systém znamená predovšetkým stabilitu a kontinuitu pre jeho užívateľov. Navyše, nové dohodnuté podmienky by mali garantovať, že systém bude nielen stabilný, ale aj neustále sa vyvíjajúci v súlade s technologickými trendmi a potrebami trhu.

Čo nové podmienky prinesú pre podnikateľov

Užívateľov eKasa môžu potěšit najmä nízkejšie poplatky a lepšia podpora, ako i sľubné vylepšenia v rámci samotnej aplikácie. Tieto zmeny sú navrhnuté tak, aby boli služby eKasa prístupnejšie a výhodnejšie pre jednotlivých podnikateľov a ich zákazníkov.

S účinnosťou nových podmienok sa Allexis zaväzuje pokračovať v poskytovaní služieb najvyššej kvality a zabezpečiť tak, že eKasa zostane spoľahlivým a efektívnym nástrojom pre spracovanie bezhotovostných platieb a evidenciu tržieb slovenských podnikateľov.