Skip to main content

Každý, kto plánuje novú webovú stránku by mal mať zadefinované, kto je jeho cieľovou skupinou, teda na koho je daný web zameraný. Hovorí sa, že v online prostredí je možné predať prakticky všetko, od špendlíka až po novostavbu rodinného domu. Je to pravda, avšak treba vedieť, akým spôsobom tú relevantnú cieľovú skupinu osloviť. Samostatnou kapitolou je potom situácia, ak chcete potrebujete osloviť odborníkov na určitú oblasť. 

Vytvorte zvlášť obsahový web pre profesionálov

V prípade, že potrebujete zaujať v online priestore a využiť ho ako kanál na získanie nových zákazníkov, tak tvorba responzívneho webu je iba jedným z prvých a nevyhnutných krokov. V niektorých segmentoch podnikania sa oplatí zameriavať nielen na koncových zákazníkov, ale aj odborníkov, ktorí konkrétny produkt priamo využívajú pri svojej práci. Následne môže nastať situácia, že s niektorými cieľovými skupinami budete pracovať tak často, až sa vám oplatí vytvoriť pre nich špeciálny web, organizovať špeciálne akcie a vytvárať osobitný newsletter. Skrátka, podávať informácie trochu iným spôsobom, ako by ste to robili v prípade koncových zákazníkov. 

stolar

Prečítajte si tiež: Prvotriedne čistenie kanalizácií v Topoľčanoch: Opravy na mieru s expresnými výjazdmi


Kľúčom k úspechu je správna segmentácia

Aby sme sa nepohybovali iba v teoretickej rovine, poďme na konkrétny príklad výborne zvládnutej segmentácie. Webové stránky sú dôležitým predajným kanálom aj pre výrobcu a predajcu plechových striech. Hoci si online strechu môže objednať aj jednotlivec, veľmi často pracujú s projektantmi, architektmi a tiež zhotoviteľmi, ako sú napríklad klampiari. 

Pre odborníkov bola preto vytvorená špeciálna webová stránka určená pre profesionálov, na ktorej sú uvedené informácie pre každého predstaviteľa týchto profesií. Architekti si na špecializovanom webe nájdu odborné a presné informácie o plechových strechách, zhotovitelia zas užitočné tipy, ktoré sa im zídu pri montovaní plechových striech. Platí teda, že online sa dá predať skutočne všetko, napríklad aj také produkty ako sú kvalitné tepelné izolácietekuté hydroizolácie na bitumat.sk, nie je však jedno, akým spôsobom ich budete propagovať. 

citanie info na webe

Foto: elements.envato.com