Skip to main content

Tvorba kvalitného obsahu je neodmysliteľnou súčasťou SEO stratégie. Základným kameňom pre budovanie obsahovej časti vášho webu by mal byť kvalitný textový obsah, spravidla vo forme rôznych článkov. Pripravili sme pre vás 3 konkrétne tipy, ako napísať dobrý SEO článok, ktorý zaujme nielen čitateľa, ale aj algoritmus vyhľadávača.

SEO návod: https://local.google.com/place?id=12869364754521708192&use=posts&lpsid=1390317431220129846

1. Spravte si dôkladný prieskum

Pred písaním SEO článku si stanovte, o čom chcete písať a na danú tému si spravte poriadny prieskum. Články na blogu by mali po tematickej stránke vychádzať z určitého plánu, aby nešlo iba o akési výkriky do tmy. SEO články by mali rovnako prirodzene zapadať do tematickej koncepcie vášho webu. Z tohto pohľadu teda vykonajte nielen prieskum danej témy, ale premyslite si, ako bude článok zapadať medzi ostatné články, ktoré už máte na svojom webe.

Po tejto fáze by ste už mali vedieť tému článku, jeho predpokladaný rozsah, typ článku a mať definované, ako bude tento článok zapadať do obsahovej stratégie vášho webu.

2. Nevynechajte analýzu kľúčových slov

Dôležité je nielen to, o čom budete písať, ale ako budete písať. Dobrý SEO článok by mal byť prehľadne štruktúrovaný a mal by obsahovať konkrétne kľúčové slová. Z tohto pohľadu si teda navrhnite štruktúru článku – nadpis, podnadpisy, členenie textu do odstavcov, prípadne citácie. Okrem toho vždy odporúčame spraviť poriadnu analýzu kľúčových slov, ktoré sa k danej téme vzťahujú a následne ich vhodným spôsobom začleniť do jednotlivých častí článku.

3. Vyhodnoťte výsledok vašej tvorby

To, či konkrétny SEO článok v skutočnosti prinesie želané výsledky uvidíte až po čase. Napriek tomu si ale pred publikovaním článku overte či spĺňa všetky parametre, ktoré dobrému SEO článku nemôžu chýbať. Skontrolujte čitateľnosť, kľúčové slová a ich umiestnenie. Taktiež štruktúru článku, titulok článku, meta description a tiež všetky URL linky umiestnené v článku.

Naučiť sa, ako napísať dobrý SEO článok, rozhodne nie je možné zo dňa na deň a ide o niečo, čo si vyžaduje veľa času a úsilia. Ak nechcete strácať čas a postupovať systémom pokus-omyl s neistými výsledkami, odporúčame obrátiť sa na odborníka, ktorý pre vás SEO články pripraví. 


Zdroj: https://diggitymarketing.com