Skip to main content
Daily Archives

25 novembra, 2021

rodinne pridavkyFinancieRodinné prídavky

Rodinné prídavky

Pojem rodinný príspevok alebo "rodinné štipendium" sa vo všeobecnosti definuje ako pravidelná dávka vyplácaná rodinám, väčšinou matkám. Často sú k dispozícii rodinám žijúcim pod hranicou…
25 novembra, 2021