Skip to main content
Daily Archives

21 novembra, 2021

hospodarstvoFinancie

Čo je hospodárstvo

Aké sú tri typy ekonomík? Príkazová: v príkazovej ekonomike vláda kontroluje všetky zdroje a rozhoduje o ich využití. Trhová a: v trhovej ekonomike sa zdroje…
21 novembra, 2021